Setkání přátel a příznivců Nadace Charty 77 a Konta Bariéry

Setkání přátel a příznivců Nadace Charty 77 a Konta Bariéry u příležitosti 35. výročí založení Charty 77 se konalo v něděli, 30. března 2014 ve 14 hodin ve Stavovském divadle v Praze. V průběhu malé slavnosti, která předcházela divadelnímu představení Zahradní slavnost od Václava Havla obdrželi od prof. Františka Janoucha čtyři vybrané osobnosti pamětní žulovou kostku.  Dvě ze vzpomínaných osobností jsou úzce spojeny s Československým dokumentačním střediskem - pánové Karel Schwarzenberg a prof. Vilém Prečan. Zde jsou slova Františka Janoucha, jimiž stručně přiblížil podíl obou pánů na dobrém díle Nadace Charty 77:

Karel Schwarzenberg a jím vedená Mezinárodní Helsinská federace pro lidská práva úzce spolupracovali od založení této Federace ve Vídni. V lednu 1988 se Janouch zúčastnil legendární cesty této organizace do Moskvy. 14. prosince 1989 se Karel Schwarzenberg zúčastnil setkání mezi premiérem Čalfou, Sorosem a Janouchem, na kterém bylo premiérovi oznámeno, že Nadace přenáší svou činnost na území ČSR. V letech 1989-90 byl Karel Schwarzenberg členem presidia SR Československé nadace Charty 77.

Vilém Prečan vybudoval v Scheinfeldu Dokumentační středisko pro nezávislou literaturu a zorganizoval fungující kanály pro dopravu samizdatových rukopisů z Československa do zahraničí a exilových materiálů zpět do země. Většina z korespondence Havel-Janouch prošla jeho rukama. Také většina z více než 100 knih, které byly vydány ve více než tuctu exilových nakladatelství byla „vypašována“ jeho prostřednictvím.

Dalšími oceněnými byli Jiří Dienstbier (in memoriam) a Jan Kačer.