D503: Dopis generálnímu tajemníku OSN Javieru Perézu de Cuellar

1988, 30. listopadu, Praha. – Dopis generálnímu tajemníku OSN Javieru Pérezu de Cuellar žádající o morální podporu pro veřejné shromáždění v Praze k 40. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.

Vážený pane generální tajemníku!

Československá nezávislá občanská iniciativa Charta 77 se už 12 let zasazuje za dodržování lidských práv v Československu i ve světě. Usilujeme o to, aby v naší zemi byly respektovány principy Všeobecné deklarace lidských práv, mezinárodních paktů o lidských právech i Závěrečného aktu z Helsinek. Je proto zcela přirozené, že si chceme letošní 40. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv připomenout spolu s dalšími nezávislými iniciativami krátkým a pokojným veřejným setkáním 10. prosince v historickém centru Prahy. Toto setkání bude samozřejmě řádně ohlášeno československým úřadům. Jsme toho názoru, že jako společenství, které se tak dlouho a tak intenzivně zajímá o věc lidských práv, máme právo a povinnost si letošní významné jubileum důstojně a veřejně připomenout. Žádáme Vás proto o pochopení a morální podporu pro náš projekt. Děkujeme Vám a srdečně Vás zdravíme.

Mluvčí Charty 77: Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
Za autenticitu textu ručí Bohumír Janát, Bílkova 10, Praha 1.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – strojopis, fotokopie.

Data: download (application/pdf, 1.3 MB)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
SignatářJANÁT, Bohumír
DEVÁTÝ, Stanislav
HÁJEK, Miloš
Den30
Měsíc11
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojCharta 77, Dokumenty, svazek 2, D503, s. 1053