D505: Dokument Charty 77 č. 58/88 - Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem

1988, 9. prosinec, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem za jeho návštěvy v Československu. (Dokument č. 58/88)

Setkání s francouzským prezidentem

Prezident Francouzské republiky François Mitterrand uspořádal 9. prosince snídani pro představitele nezávislých čs. iniciativ.E1Setkání předcházely otevřené dopisy VHavel, Václav. Havla (z 29. 11.), JDienstbier, Jiří. Dienstbiera (z 2. 12.) a Battěk, RudolfR. Battěka (z 6. 12.) francouzskému prezidentovi o porušování lidských práv v Československu. Viz Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 21, s. 6–7. Osobní schůzka francouzského prezidenta s představiteli Charty 77 při snídani na francouzském velvyslanectvíVelvyslanectví!Francouzské republiky byla pak vůbec prvním oficiálním setkáním mezi signatáři Charty 77 a hlavou některého státu. Pozváni byli Rudolf Battěk, Jiří Dienstbier, Miloš Hájek, Václav Havel, Ladislav Lis, Václav Malý, Karel Srp a Petr Uhl. Přítomni byli též ministr zahraničí Rolland Dumas, velvyslanec Jacques Humann a členové ministrova doprovodu. Prezident Mitterrand mluvil o pochybnostech některých Francouzů o účelnosti jeho návštěvy v Československu a vyjádřil přesvědčení, že francouzská politika vůči střední a východní Evropě bude prospěšná i lidským právům v této oblasti. Zdůraznil též, že politika neznamená výběr mezi špatným a ideálním, nýbrž je volbou mezi dvěma obtížnými řešeními. Čs. účastníci seznámili francouzského hosta se situací na poli lidských práv v naší zemi a uvedli jména všech politických vězňů hájených Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných. Informovali jej též o postavení křesťanů a církví, vyslovili své názory na politickou situaci u nás a na problémy čs.–francouzských vztahů. Vysoce ocenili slova uznání Françoise Mitterranda o Pražském jaru. Prezident Mitterrand zdůraznil souvislost pokroku na poli lidských práv se zlepšováním mezinárodního klimatu v Evropě. Projevil též znalost čs. situace a svůj zájem o čs. nezávislé iniciativy.E2Podle zápisu Kanceláře prezidenta republikyKancelář prezidenta republiky (KPR) ze setkání F. Mitterranda s prezidentem HusákemHusák, Gustáv 8. 12. 1988 informoval MitterrandMitterrand, François prezidenta Husáka o připravovaném setkání s lidmi, kteří jsou proti prezidentu v opozici, protože ho zajímá slyšet jejich názory. G. Husák podle zápisu odpověděl: „Je Vaší věcí, s kým se ve volném čase setkáte, to nebudeme ovlivňovat. Jenom jsme žádali, abyste se nesetkal s A. DubčekemDubček, Alexander.“ Viz též Československo-francouzské rozhovory na nejvyšší úrovni. In: Rudé právo, 9. 12. 1988, s. 1–2.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 21, s. 6.
Komentář
  • Francouzský prezident nám odpovídá. Lidové noviny, roč. 1 (1988), č. 12, s. 1
  • Březina, A.: Návštěva francouzského prezidenta v Den lidských práv. Nový domov, roč. 39 (1988), č. 25–26.

Data: download (application/pdf, 1.3 MB)

E1.Setkání předcházely otevřené dopisy V. Havla (z 29. 11.), J. Dienstbiera (z 2. 12.) a R. Battěka (z 6. 12.) francouzskému prezidentovi o porušování lidských práv v Československu. Viz Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 21, s. 6–7. Osobní schůzka francouzského prezidenta s představiteli Charty 77 při snídani na francouzském velvyslanectví byla pak vůbec prvním oficiálním setkáním mezi signatáři Charty 77 a hlavou některého státu.
E2.Podle zápisu Kanceláře prezidenta republiky ze setkání F. Mitterranda s prezidentem Husákem 8. 12. 1988 informoval Mitterrand prezidenta Husáka o připravovaném setkání s lidmi, kteří jsou proti prezidentu v opozici, protože ho zajímá slyšet jejich názory. G. Husák podle zápisu odpověděl: „Je Vaší věcí, s kým se ve volném čase setkáte, to nebudeme ovlivňovat. Jenom jsme žádali, abyste se nesetkal s A. Dubčekem.“ Viz též Československo-francouzské rozhovory na nejvyšší úrovni. In: Rudé právo, 9. 12. 1988, s. 1–2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
SignatářDEVÁTÝ, Stanislav
JANÁT, Bohumír
HÁJEK, Miloš
Den9
Měsíc12
Rok1988
PředmětFrançoisem Mitterrandem
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
Typdokument
ZdrojD505, In: Charta 77, Dokumenty, svazek 2, s. 1095-1096