Zasedání devíti komunistických stran

O založení informační kanceláře komunistických stran v Bělehradě

Sborník projevů a usnesení z ustavující porady Informačního byra komunistických a dělnických stran, jež se uskutečnila 22.–27. září 1947 ve Szklarské Porebě. 

Knižnice světových rozhledů | Praha | 1947
Stran 195 | Vazba váz.

Obsah  | PDF

Obsah

Komuniké o informační poradě představitelů několika komunistických stran

Andrej Ždanov: O mezinárodní situaci
Edvard Kardelj: Komunistická strana Jugoslávie v boji za nezávislost národů země, za lidovou moc, za hospodářskou obnovu a socialistickou přestavbu hospodářství
Władysław Gomułka: O práci Ústředního výboru Polské dělnické strany
Georgij Malenkov: O práci Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků)
Jacques Duclos: Francouzská komunistická strana v boji za nezávislost země, proti americkému expansionismu
Rudolf Slánský: O činnosti Komunistické strany Československa od osvobození země
Milovan Djilas: Otázky organizační práce Komunistické strany Jugoslávie
Valko Červenkov: O práci Bulharské dělnické strany (komunistů)
Gheorghe Gheorghiu-Dej: Komunistická strana Rumunska v boji za demokratizaci země
József Révai: O práci Ústředního výboru Maďarské komunistické strany
Luigi Longo: O práci Ústředního výboru Komunistické strany Itálie

Prohlášení k mezinárodní situaci

Rezoluce o výměně zkušeností a o koordinaci činnosti stran zastoupených na poradě