Sborník dokumentů k činnosti Informačního byra

1947–1956
Karel Vaš

Výběr z dokumentů k činnosti Kominformy, z korespondence mezi stranicko-státním vedením SSSR a stranicko-státním vedením Jugoslávie v roce 1948 a z prohlášení ÚV Komunistické strany Jugoslávie.

VISSV VPA KG | Praha | 1968
Stran 191 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Úvodní poznámka

K dějinám Informačního byra 1947–1956

I. Vznik, činnost a zánik Informačního byra

1. Doba a podmínky vzniku Informbyra
2. Založení a první zasedání Informbyra v září 1947
3. Druhé zasedání Informbyra v červnu 1948
4. Třetí – poslední zasedání Informbyra v listopadu 1949
5. Tiskový orgán Informbyra – "Za trvalý mír, za lidovou demokracii!"
6. Zastavení činnosti Informbyra

II. Sovětsko-jugoslávské rozpory a roztržka s Jugoslávií

Dokumenty

I. oddíl

Dokument č. 1: Komuniké o informační poradě představitelů několika komunistických stran
Dokument č. 2: Prohlášení Informačního byra z roku 1947 k mezinárodní situaci
Dokument č. 3: Rezoluce o výměně zkušeností a o koordinaci činnosti stran zastoupených na poradě

II. oddíl

Dokument č. 4: Zpráva o poradě Informačního byra komunistických stran
Dokument č. 5: Rezoluce Informačního byra "O situaci v Komunistické straně Jugoslávie", přijatá na zasedání Informačního byra komunistických stran v Rumunsku v druhé polovině června 1948

III. oddíl

Dokument č. 6: Komuniké o pravdě Informačního byra komunistických stran
Dokument č. 7: Rezoluce Informačního byra z roku 1949 "Obrana míru a boje s podněcovateli války".
Dokument č. 8: Rezoluce Informačního byra z roku 1949 "Jednota dělnické třídy a úkoly komunistických a dělnických stran"
Dokument č. 9: Rezoluce Informačního byra, přijatá na zasedání v Maďarsku v druhé polovině listopadu 1949

IV. oddíl

Dokument č. 10: Zpráva o zastavení činnosti Informačního byra komunistickcýh a dělnických stran

V. oddíl

Dokument č. 11: "V. M. Molotovovi, ministru zahraničních věcí SSSR"
Dokument č. 12: "Soudruhovi Titovi a ostatním členům ÚV Komunistické strany Jugoslávie"
Dokument č. 13: "Soudruhům J. V. Stalinovi, V. M. Molotovovi"
Dokument č. 14: "Ústřednímu výboru Komunistické strany Jugoslávie, soudruhům Titovi, Kardeljovi"
Dokument č. 15: "Soudruhům J. V. Stalinovi a V. M. Molotovovi"
Dokument č. 16: "Ústřednímu výboru Komunistické strany Jugoslávie"

VI. oddíl

Dokument č. 17: Prohlášení ÚV KS Jugoslávie ze dne 20. 6. 1948, adresované zasedání Informačního byra
Dokument č. 18: Prohlášení ÚV Komunistické strany Jugoslávie k rezoluci Informbyra komunistických stran "O situaci v KS Jugoslávie"