Obsah 1981/06


samizdat | 1981
Stran 74

Obsah  | PDF

Obsah

Z veršů Jacquese Préverta /Přeložil L. D./

Alexandr Kliment Bod nula

Eda Kriseová: Co se stalo v blázinci

Jan Trefulka: Zde tento vetchý, klnoucí je Bůh

ik: Filmové postřižiny

ik: Pohlednice

Ludvík Vaculík: Fejeton /Po operaci/