Obsah 1981/11–12


samizdat | 1981
Stran 113

Obsah  | PDF

Obsah

Eda Kriseová: Otisky

Dietrich Bonhöffer: Púda pod nohama

Vlastimil Třešňák: Neuskutečněná korespondence mezi mnou a Zuzanou H.

Vlastimil Třešňák: Rebus a jiné básně

Eda Kriseová: Co se stalo v blázinci - listopad

Daniil Charms: Ukázky z díla - vybral a přeložil Luboš Dobrovský

lvan Klíma: Fanda 

Eugen Ionesco: Deník po špetkách

Milan Jungmann: Čtení o Josefu Čapkovi - spisovateli

Milan Uhde: Když sestoupí ohnivé jazyky

Jan Trefulka: Americký konzumní realismus

I. K.: Amatéři

Ludvík Vaculík: Raději o hnoji