YouTube kanál ČSDS

Hlavní nabídka našeho webu byla v nedávné době rozšířena o odkaz na náš YouTube kanál, na kterém již několik let shromažďujeme vlastní a poskytnuté dokumentární filmy a videozáznamy ze společenských událostí a vědeckých diskusí. Pro lepší orientaci přinášíme přehled dosavadních videí.

Profilový dokument:

Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu
V roce 2011 uplynulo 25 let od založení Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, proto jsme při této příležitosti uspořádali ve spolupráci s Národním muzeem výstavu, jež se na podzim téhož roku konala v Muzeu Kampa. Součástí výročních událostí bylo uvedení dokumentárního filmu dokumentaristy a novináře Dominika Jůna, v němž autor zachycuje cestu, která vedla k vytvoření jedné z předních československých exilových institucí druhé poloviny 20. století a přibližuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci od počáteční etapy „domácího podniku“ jednoho muže po dnešní obecně prospěšnou společnost. Dokument je dostupný též v anglické verzi.

Profily osobností:

Ivan Medek – Jistý Hlas
Film dokumentaristy Dominika Jůna věnovaný muzikologovi a publicistovi Ivanu Medkovi, signatáři Charty 77 a dopisovateli Hlasu Ameriky, jehož uhrančivý projev spolutvořil události roku 1989 v Československu. Premiéra filmu, jež se uskutečnila 20. ledna 2016 v Knihovně Václava Havla, navázala na výstavu Národního muzea Ivan Medek – Nesmlouvavě přímý gentleman.

Malé kroky, velké stopy: H. Gordon Skilling v Československu
Ke 100. výročí narození významného kanadského historika, politologa a bohemisty Harolda Gordona Skillinga jsme ve spolupráci s Národním muzeem uspořádali výstavu H. Gordon Skilling – Život a dílo, jež se konala od května do srpna 2012 v Muzeu Kampa. Náš blízký spolupracovník Dominik Jůn k této příležitosti přispěl profilovým dokumentárním filmem, který je dostupný též v anglické verzi.

Dva filmy o Janu Vladislavovi
Pásmo ze studentských filmů dokumentaristky Kateřiny Krusové z roku 2003 a 2004, v nichž autorka zaznamenala svá setkání s básníkem, spisovatelem, esejistou, překladatelem a svého času samizdatovým vydavatelem Janem Vladislavem.

Záznamy společenských událostí:

Premiér Sobotka ocenil profesora a signatáře Charty 77 Miroslava Kusého
8. prosince 2016 udělil premiér Bohuslav Sobotka politologovi, filozofovi, signatáři Charty 77, spoluzakladateli Veřejnosti proti násilí, polistopadovému politikovi, rektorovi Univerzity Komenského v Bratislavě a členovi naší správní rady prof. Miroslavu Kusému medaili Karla Kramáře za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka. Ceremonii v Kramářově vile pro nás zaznamenal Dominik Jůn.

Vernisáž - Německý podzim 1989 v Praze
Během října a listopadu 2014 se v Národním památníku na Vítkově uskutečnila společná výstava ČSDS a Národního muzea Německý podzim 1989 v Praze, která při příležitosti 25. výročí připomněla exodus východoněmeckých obyvatel do Spolkové republiky Německo přes spolkové velvyslanectví v Praze. Vernisáž z 2. října byla spojena se křtem stejnojmenné knihy. Úvodní slovo k dějinné události pronesl Vilém Prečan, za německou stranu promluvila Maike Freytag-Pitrocha, zástupkyně velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Všechny přítomné přivítal v prostorách Národního památníku na Vítkově ředitel Historického muzea Marek Junek. Slavnostní program ozdobil svým vystoupením studentský pěvecký soubor Besharmonie.

Záznamy diskusí:

Slovenský dům Praha - Miroslav Kusý
Záznam diskuse na téma současné česko-slovenské spolupráce a vzájemných vazeb, která se uskutečnila 8. prosince 2016 ve Slovenském domě v Praze k poctě prof. Miroslava Kusého při příležitosti jeho vyznamenání medailí Karla Kramáře a jeho nedávných 85. narozenin. Počáteční diskuse se zúčastnili Miroslav Kusý, Vilém Prečan, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Oldřich Tůma a velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss, dále se připojila socioložka Jiřina Šiklová, historik Michal Macháček, historik Vojtech Čelko, historik a politolog Jiří Suk a další.

Kanaďané a Čechoslováci v době normalizace
Záznam diskusního večera na téma spolupráce kanadských diplomatů s československými disidentskými kruhy, který uspořádal 9. října 2007 tehdejší kanadský velvyslanec Michael Calcott v residenci Hadovka. Příspěvky přednesli mimo jiné diplomat Peter Bakewell, bohemistka Markéta Goetz-Stankiewicz, socioložka Jiřina Šiklová či hudebník, překladatel a spisovatel Paul Wilson.