Informujeme o postupu zpracování sbírky Charta 77

Zpracování archivní sbírky Charta 77, kterou jsme charakterizovali v předešlé zprávě, započalo skupinou archiválií nazvanou Dokumenty. V této – současnou archivní terminologií řečeno – sérii bylo shromážděno 598 (resp. 597) položek ve shodě s tím, jak byly publikovány ve dvou svazcích třísvazkové edice Charta 77: Dokumenty 1977–1989 (ed. Blanka Císařovská – Vilém Prečan, Praha, 2007). Všechny jednotky série, které jsou fyzicky uloženy v nových archivních obalech, mají finální rozsah 1,9 metru, zaujímají 16 archivních kartonů (viz fotografie).

Sb Charta 77 2017

Význam archiválií vedl k jejich podrobnému zpracování formou katalogizace. Každá jednotka série Dokumenty byla opatřena archivním popisem, který vznikl ve specializovaném softwaru Inventáře od firmy Bach. Při této činnosti byla vyplněna řada informačních polí s údaji o obsahu archiválie včetně způsobu jejího dochování, jejím časovém určení, ukládací jednotce (karton a jeho číslo) a podobě (viz fotografie). Po zpracování celé sbírky bude ze softwaru jednoduchým příkazem generována archivní pomůcka, výsledek archivní činnosti. Na jejím základě se archiválie zpřístupňují zájemcům, badatelům.

Sb Charta 77 - evidence Bach, 2017

V souvislosti s prací na hotové sérii Dokumenty byly ustaveny i některé další série sbírky Charta 77. Dnes je jisté, že v pořádacím schématu vznikly Informace o Chartě 77 a Publikace. V první bude shromážděno a zpracováno periodikum zvané též Infoch a jeho předchůdci Sdělení a Zpravodaj. Ve druhé bude mimo jiné místo pro dokumentační, vědecký a redakční materiál, který vznikl při tvorbě několika archeografických edic věnovaných Chartě 77 a dochoval se při sbírce. O dalším postupu zpracování budeme opět informovat.

Na držitele dokumentů vztahujících se k Chartě 77 se za Československé dokumentační středisko obracíme s výzvou k dlouhodobému uchování těchto písemností, které zabezpečí jejich předáním do naší odborné archivní péče!

Jan Bílek