Cena Jiřího Theinera 2017

Na letošním veletrhu Svět knihy se tradičně udílela Cena Jiřího Theinera, ocenění, jež je určeno osobnostem či institucím, které významně přispívají k šíření a propagaci české literatury mimo Českou republiku. Za rok 2017 cenu obdržel nizozemský překladatel, bohemista a literární agent Edgar de Bruin, který přeložil přes padesát děl ze současné české literatury do nizozemštiny (Jáchym Topol, Patrik Ouředník, Marek Šindelka, Markéta Pilátová, Emil Hakl, Jan Balabán...) a který provozuje s manželkou Magdou de Bruin literární agenturu Pluh, jež zastupuje české spisovatele v zahraničí.

Slavnostní udělení ceny moderoval novinář a vysokoškolský pedagog David Vaughan, laudatio přečetl Jáchym Topol. Jako donátor a stálý čestný člen komise pro udílení ceny byl přítomen syn Jiřího Theinera Pavel Theiner. Záznam udílení ceny, který pro nás pořídil novinář a dokumentarista Dominik Jůn, je dostupný na našem Youtube kanálu.

Cenou Jiřího Theinera již byli vyznamenání  Marketa Goetz-Stankiewicz, Ruth Bondyová, Paul Wilson, Andrzej Sławomir Jagodziński či Sjarhej Smatryčenka.