Ceny Společnosti pro vědy a umění, Praha 2017

Dne 23. května 2017 byly již po šestnácté v budově Senátu České republiky Společností pro vědy a umění Praha ve spolupráci se Stálou komisí Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí uděleny Ceny Společnosti pro vědy a umění, Praha 2017, za zásluhy o propagaci české kultury a vědy v zahraničí. Odměněni byli reprezentanti různých uměleckých i vědních oborů.

Jiří Anderle – malíř a grafický designér

Gabriela Beňačková – operní pěvkyně

Doc. PhDr. David Eben, Ph.D. – hudební a historik hudby

Prof. Jan Hora – varhaník a hudební pedagog

Prof. Josef Michl, Ph.D. – chemik

Ivan Passer – filmový scenárista a režisér

Prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc. – historik

MUDr. Bohdan Pomahač – plastický chirurg

Stanislav Zindulka - herec

Udílení Cen Společnosti pro vědy a umění Praha, 23.5. 2017 1

(c) 2017 Senát PČR

Udílení Cen Společnosti pro vědy a umění Praha, 23.5. 2017 2
(c) 2017 Senát PČR

Vilém Prečan v krátkém děkovném projevu zdůraznil, že si ceny vysoce váží vzhledem k úloze, kterou měly aktivity SVU pro exilovou komunitu i pro domov. Upozornil, že zpracování dějin SVU je důležitým úkolem historiků, a uvedl, že Československé dokumentační středisko má v plánu zveřejnit na svém internetovém portálu kompletní čtvrtletník Proměny za léta 1964–1991.

Cena SVU 2017 Vilému Prečanovi