Acta 3–4/87


ČSDS | Scheinfeld-Schwarzenberg | 1987 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Česká tvorba v kontextu současné literatury:
Goetzová-Stankiewiczová,
Vladislav, Gruša, Wilson

Diskuse o Patočkových spisech:
Kohák, J. Novák,
autoři Projektu ll, Vladislav

Nové knihy a časopisy:
Dvakrát Kautman,
slovenský Fragment

Edice Petlice 1973–1987:
Vaculík o Petlici,
seznam EP 1–367