Zahájení výstavy Německý podzim 1989 v Praze

Ve čtvrtek 2. října byla slavnostně otevřena výstava k 25. výročí masového útěku občanů NDR, kteří se přes Československo chtěli dostat do západního Německa. Výstavu připravilo Československé dokumentační středisko, o.p.s. ve spolupráci s Národním muzeem.

Vernisáž výstavy byla spojena se křtem stejnojmenné knihy. Úvodní slovo k dějinné události pronesl prof. Vilém Prečan. Za německou stranu promluvila paní Maike Freytag-Pitrocha, zástupkyně velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Všechny přítomné přivítal v prostorách Národního památníku na Vítkově ředitel Historického muzea dr. Marek Junek. Slavnostní program ozdobil svým vystoupením studentský pěvecký soubor Besharmonie.

Výstava je přístupná veřejnosti od 3. října 2014 do 30. listopadu ve dnech čtvrtek – neděle od 10.00 do 18.00 hodin v Národním památníku na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3.

Úvodní část výstavy přibližuje návštěvníkovi tyto dramatické události dvanácti týdnů pozdního léta a podzimu 1989, čas tří vln exodu občanů Německé demokratické republiky do Spolkové republiky Německo.

Jednotlivé panely pak podrobně mapují události od 23. srpna 1989, kdy pro sílící nápor uprchlíků bylo německé velvyslanectví v Praze přechodně pro veřejnost uzavřeno, až po noc z 9. na 10. listopadu, kdy symbolicky padla Berlínská zeď.

Fotografie Karla Cudlína dokreslují situaci tisíců východoněmeckých uprchlíků, kteří se snažili najít útočiště na pražské ambasádě Spolkové republiky Německo v Lobkovickém paláci na Malé Straně.

Výstava je doplněna i o několik barevných fotografií ze zahrady Lobkovického paláce, které pořídil Adolf Brüggemann, pracovník tehdejšího západoněmeckého velvyslanectví.

Záznam z vernisáže výstavy

  • Publikace Německý podzim 1989 v Praze
  • Úvodní slovo prof. Viléma Prečana
  • Národní muzeum - Německý podzim 1989 v Praze
  • Vyšla publikace Německý podzim 1989 v Praze
  • Fotodokumentace z křtu knihy Německý podzim 1989 v Praze na vernisáži stejnojmenné výstavy