Československý disent a exil, 1968–1989: Úsilí o otevřenou společnost – Sbírkový fond “Československé dokumentační středisko”

Projekt, 5. 12. 2016
Cílem projektu je postupná inventarizace všech dílčích fondů Sbírkového fondu ČSDS 1948–1989, který je od podzimu 2003 uložen v Archivu Národního muzea. Pro první fázi tohoto projektu, tj. do 30. června 2017, poskytla grant ve výši 50 000 USD nadace Foundation to Promote Open Society v New Yorku... > více

Německo-československé vztahy (Praha – Bonn, Berlín – Praha) v čase demokratických převratů ve východní Evropě, červen 1989 – březen 1990): pramenná edice

Projekt, 5. 12. 2016
Projekt vznikl z původního skromného záměru shromáždit a vydat k 20. výročí listopadu 1989 dokumenty o tom, jak viděli demokratický převrat roku 1989 v Československu západoněmečtí diplomaté v Lobkovickém paláci v Praze, což měla být obdoba edice Praha – Washington – Praha z roku 2004 (bližší in... > více

DIDEROT

Projekt, 18. 5. 2010
DIDEROT (Dissidents' Documents – European Repository Online) je připravovaný tříletý mezinárodní projekt digitalizace samizdatových sbírek z východní a střední Evropy, na němž se podílí také ČSDS, o.p.s. Projekt DIDEROT se uchází o spolufinancování Evropskou unií v rámci ICT PSP. V době intezivn... > více

Korespondence Václava Havla a Viléma Prečana v letech 1983–1989

Projekt, 22. 2. 2008
Cílem projektu, jehož řešitelem je historik PhDr. Vojtech Čelko, je připravit k vydání soubor 250 dopisů, které se zachovaly z písemného styku mezi oběma adresáty, z nichž jeden žil v Československu a druhý v Spolkové republice Německo. Až na výjimky byly dopisy dopravovány kurýrní diplomatickou... > více

Životy vykolejené komunismem

Projekt, 14. 11. 2005
ČSDS poskytlo záštitu iniciativě, kterou vyvolal v život česko-kanadský lékař profesor MUDr. Josef Skála svou výzvou Nesmíme zapomenout! z listopadu 2004. Sbírka příběhů, které ČSDS dostává od počátku roku 2005 a kterou jsme nazvali Životy vykolejené komunismem, se rozrůstá a brzy nastane čas, a... > více

Helsinský proces a zhroucení komunismu

Projekt, 6. 1. 2004
Tento projekt je ukončen. Viz Závěrečná zpráva projektu. Nový projekt připravený na počátku roku 2004, na který středisko získalo krátkodobý grant Ministerstva zahraničních věcí ČR. Projekt si klade za cíl přispět k tomu, aby československá diplomacie, vědci z oboru politických a historických vě... > více

Československý exil 1948–1989: osobnosti, organizace, instituce

Projekt, 10. 11. 2002
Projekt je financován z grantu Grantové agentury České republiky (2003–2005) Cíl projektu: Pokračovat v systematickém shromažďování a ve studiu pramenů k dějinám československého politického a kulturního exilu, který působil v zemích Západu v letech 1948–1989 v kontextu konfliktů studené války ... > více

Zpracování fondů a sbírek Československého dokumentačního střediska, o. p. s.

Projekt, 16. 5. 2001
Čtyřletý projekt financovaný z grantu Ministerstva kultury ČR Identifikační kód projektu: DA01P01OUK025 Název projektu: Odborné zpracování knižních, časopiseckých, archivních a dokumentárních sbírek Československého dokumentačního střediska, o.p.s., jejich inventarizační prezentace a zpřístupněn... > více