Mezinárodní konference „Minulost je bitevním polem současníků“

Konference, 7. 1. 2013
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Národním muzeem a Československým dokumentačním střediskem, o.p.s., pořádá u příležitosti osmdesátých narozenin zakladatele a prvního ředitele ÚSD Viléma Prečana mezinárodní konferenci „Minulost je bitevním polem současníků“. Konference se ... > více

Souhrnná zpráva o mezinárodní konferenci 27.-29. května 2012 v Praze

Konference, 26. 6. 2012
Konference byla slavnostně zahájena 27. května 2012 v 18 hodin v Zrcadlové kapli Klementina dvouhodinovým programem projevů, vzpomínek, audiovizuálních dokumentů a písní v přednesu pěveckého sboru Besharmonie pod taktovkou sbormistra Libora Sládka. Úvodem zazněly Skillingovy oblíbené lidové písn... > více

Život a dílo H. Gordona Skillinga

Konference, 1. 5. 2012
Z podnětu Československého dokumentačního střediska, o.p.s. se připravuje mezinárodní konference k nedožitým 100. narozeninám H. Gordona Skillinga, předního vědce v oboru středoevropských a východoevropských studií, profesora politických věd a prvního ředitele Centra pro ruská a východoevropská ... > více

Bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v podmínkách reálného socialismu

Konference, 16. 9. 2011
Československé dokumentační středisko, o.p.s. spolu se Stfitung Aufarbeitung der SED-Diktatur, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, Ústavem politických věd SAV, Národním muzeem, Slovenským kulturním institutem a dalšími partnery a spolupořadateli pořádají pod záštitou ministra kultury ČR a p... > více

Exodus občanů NDR do Spolkové republiky Německo v létě a na podzim 1989

Konference, 23. 9. 2009
Československé dokumentační středisko, o. p. s., Národní muzeum a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádají v úterý 29. září 2009 od 9.30 do 12.30 odborné kolokvium domácích a zahraničních historiků na téma Exodus občanů NDR do Spolkové republiky Německo v létě a na podzim 1989 přes Maďa... > více

Helsinský proces a zhroucení komunismu

Konference, 23. 5. 2005
Praha, 5.–7. 6. 2005 Obecně prospěšná společnost Československé dokumentační středisko, nezisková badatelská a dokumentační instituce pro dějiny antitotalitní rezistence za komunistické éry v Československu, si dovoluje oznámit, že připravuje na 5.–7. června 2005 mezinárodní konferenci Helsinský... > více

Demokratická revoluce v Československu 1989–1990

Konference, 1. 9. 1999
Předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky Praha, 14.–16. 10. 1999 Mezinárodní konference spojená s diskusí u kulatého stolu a diskusním fórem pro veřejnost ve dnech 14.–16. října 1999. Cílem je bilancovat a sumarizovat výsledky dosavadního výzkumu o zhroucení komunismu v Československu a v ce... > více