Tematická dokumentace

IV. sjezd Svazu československých spisovatelů

Dokumentace přináší zápisy ze sjezdu, ale i dokumenty z provenience KSČ, které ilustrují odmítavý postoj stany k průběhu fóra. > více

Dějinné mezníky a události

Co byla „Černá kniha" a kdo za ní stál? Které události předznamenaly přelomový rok 1989? Jak Palachův odkaz ovlivnil dění po 20 letech a je stále aktuální? > více

Demokratická revoluce 1989

Naše dokumentace vám při vzpomínání na události před 30 lety otevře nové perspektivy. Jak viděli a hodnotili stav a výhledy světa na jaře 1989 světoví odborníci a političtí aktivisté? A jak se na toto období vzpomíná na Slovensku? > více

Dokumentace Charty 77

Charta se v průběhu své existence nevyjadřovala pouze k eminentně politickým záležitostem, ale vydala několik desítek vyjádření k řadě eminentně politických otázek, ale i mnoho dokumentů zaměřených na různé oblasti života, např. právní řád, stav ekonomiky, ekologická situace, problematika školství a výzkumu, postavení etnických menšin, stav duchovních, náboženských a kulturnich svobod atd. > více

Kominforma – cesta k únoru 1948

Dokumentace přináší referáty z ustavující schůze Informačního byra komunistických a dělnický stran a dobové publikace, jež ilustrují, jak bylo vytvoření Kominformy prezentováno československé veřejnosti zanedlouho po jejím vzniku. > více

Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva (IHF) 1982-1989

Dokumentace shrnuje tiskem vydané zprávy IHF od jejího vzniku až po rok 1989. Obsahuje dochované původní materiály v angličtině a jejich stručnější verzi v českém překladu. > více

Několik vět

Jaké bylo pozadí vzniku petice Několik vět a jak ji prezentovala dobová média? Dokumentace přináší také několik dokumentů z vyšetřovacího spisu StB, výňatky z Denních situačních zpráv Federálního ministerstva vnitra a II. správy SNB a vybrané dokumenty z provenience ÚV KSČ. > více

Pražské jaro 1968

Dokumentace obsahuje některé dokumenty z let 1968-1970 a připomíná starší publikace, studie a články vydané do roku 1998, z nichž vyplývá, jak se v čase vyvíjely interpretace pražského jara. > více