Československé dokumentační středisko, o. p. s.

ČSDS je obecně prospěšná společnost (nezisková organizace) registrovaná u Městského soudu v Praze. Cílem jejího snažení jsou dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989).

ČSDS navazuje na činnost exilového Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenbergu v Scheinfeldu. Těžiště jeho práce spočívá v badatelské práci a ve všestranné podpoře bádání. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a formování historického vědomí společnosti. Pokud jde o přívlastek „československý“, je to součást pracovního programu ČSDS, a to v dvojím smyslu: historie zápasu o duchovní a politickou svobodu se zkoumá v hranicích československého státu, jak existoval za komunistické éry, a jako úsilí, v němž demokratické síly české i slovenské společnosti úzce spolupracovaly.

ČSDS těsně spolupracuje s Národním muzeem v Praze, zejména při zpracování a zpřístupňování sbírkového a knižního fondu, který středisko darovalo v roce 2003 muzeu. Tento fond je spravován jako nedělitelný celek nově zřízeným referátem Historického muzea, který nese označení „Československé dokumentační středisko 1948–1989“. Vedoucí tohoto útvaru Historického muzea je Mgr. Jitka Hanáková. Od 1. dubna 2008 sídlí středisko v prostorách Národního muzea v Oettingenském paláci na Malé Straně.

ČSDS je zakládajícím členem International Samizdat [Research] Association (IS[R]A) se sídlem v Budapešti.

Činnost společnosti a jejího střediska je financována z grantů získaných ve veřejných soutěžích a z příspěvků domácích a zahraničních soukromých sponzorů.