Československé dokumentační středisko, o. p. s.

ČSDS je obecně prospěšná společnost (nezisková organizace) registrovaná u Městského soudu v Praze. Cílem jejího snažení jsou dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989).

ČSDS navazuje na činnost exilového Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury na zámku Schwarzenbergu v Scheinfeldu. Těžiště jeho práce spočívá v badatelské práci a ve všestranné podpoře bádání. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a formování historického vědomí společnosti. Pokud jde o přívlastek „československý“, je to součást pracovního programu ČSDS, a to v dvojím smyslu: historie zápasu o duchovní a politickou svobodu se zkoumá v hranicích československého státu, jak existoval za komunistické éry, a jako úsilí, v němž demokratické síly české i slovenské společnosti úzce spolupracovaly.

ČSDS těsně spolupracuje s Národním muzeem, zejména při zpracování a zpřístupňování sbírkového a knižního fondu, který středisko darovalo v roce 2003 muzeu. Tento fond je spravován jako nedělitelný celek Archivem Národního muzea, který nese označení „Československé dokumentační středisko 1948–1989“. Od října 2017 sídlí středisko v prostorách Nové budovy Národního muzea.

ČSDS je zakládajícím členem International Samizdat [Research] Association (IS[R]A) se sídlem v Budapešti.

Činnost společnosti a jejího střediska je financována z grantů získaných ve veřejných soutěžích a z příspěvků domácích a zahraničních soukromých sponzorů.