Helena a Vilém Prečanovi byli oceněni za dlouholetou činnost v exilu

Ministerstvo obrany České republiky udělilo manželům Prečanovým vyznamenání za jejich aktivní činnost proti komunistickému režimu. Slavnostní předávání, během něhož Prečanovi obdrželi Osvědčení a Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu, proběhlo dne 11. prosince 2015 v prostorách Domu armády Praha.