Československý disent a exil, 1968–1989: Úsilí o otevřenou společnost – Sbírkový fond “Československé dokumentační středisko”

Cílem projektu je postupná inventarizace všech dílčích fondů Sbírkového fondu ČSDS 1948–1989, který je od podzimu 2003 uložen v Archivu Národního muzea. Pro první fázi tohoto projektu, tj. do 30. června 2017, poskytla grant ve výši 50 000 USD nadace Foundation to Promote Open Society v New Yorku (FPOS).

V první fázi realizace tohoto projektu – od 1. ledna 2016 do 30. června 2017 – se ČSDS spolu s Archivem Národního muzea a s finanční podporou nadace FPOS soustřeďuje na tyto úkoly:  

Reorganizace a reklasifikace všech dílčích fondů Sbírkového fondu ČSDS:

 1. Asociace sociálních demokratů – Rudolf Battěk (1989–1993)
 2. Československá sociální demokracie v exilu (1948–1995)
 3. Československé dokumentační středisko nezávislé literatury (1976–1994)     
 4. Demokratická iniciativa (1987–1989)
 5. Dokumentační sbírka rok 1968 (1968–1972) 
 6. Dokumentační sbírka rok 1989 (1989–1990)
 7. Dokumentační sbírka Agneša Kalinová– Lidská práva v pořadech RFE (1983)  
 8. Dokumentační sbírka Černá kniha (1968)
 9. Dokumentační sbírka H. Gordon Skilling (1937–2001)  
 10. Dokumentační sbírka Jan Čep (1953–1963)
 11. Dokumentační sbírka Jan Vladislav (1968–1998)  
 12. Dokumentační sbírka Jiří Lederer (1966–1970)
 13. Dokumentační sbírka Jiří Pelikán (1969–1985)   
 14. Dokumentační sbírka Jiřina Šiklová (1976–2004)
 15. Dokumentační sbírka Ladislav Ján Kalina (1972–1990)  
 16. Dokumentační sbírka Ota Šik (1948–1986)
 17. Dokumentační sbírka Pavel Tigrid (1970–1995)  
 18. Dokumentační sbírka Stanislav Brzobohatý-Berton (1986–1988)
 19. Dokumentační sbírka Václav Havel (1964–2011)
 20. Dominik Tatarka (1972–1976)
 21. Edice Expedice (1975)
 22. Edice Petlice (1972)
 23. Free Press Agency – Zbyněk Čeřovský, Libuše Čeřovská (1978–1993)  
 24. Help and Action – Ivana Tigridová (1974–1989)
 25. Hnutí za občanskou svobodu (1988–1989)
 26. Hubert Ripka (1945–1957)
 27. Charta 77 (1977–1990)  
 28. Ivan Medek (1978–1993)
 29. Jan Rychlík (1985–2005)  
 30. Komité svobodných Čechoslováků v Nizozemí (1959–1968)
 31. Korespondence Viléma Prečana (1976–1989)  
 32. Kruh nezávislé inteligence (1989)
 33. Milan Šimečka (1950–1991)  
 34. Nadace Charty 77 ve Stockholmu (1977–1994)
 35. Palach Press (1979–1988)  
 36. Proměny – exilový časopis (1982–1992)
 37. Přemysl Janýr (1950–1998)  
 38. Rada svobodného Československa (1977–1990)
 39. Rádio Svobodná Evropa (1951–1993)  
 40. Rozmluvy – exilové nakladatelství (1980–1990)
 41. Sdružení svobodných Čechoslováků v jižním Švédsku (1968–1992)  
 42. Sympozia Opus bonum ve Frankenu (1981–1989)
 43. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) (1978–1989)  
 44. Východoevropská informační agentura (VIA) (1988–1989)

Inventarizace tří dílčích fondů sbírkového fondu:

 • ČSDS (1986–89), s prehistorií Střediska v letech 1976–1985

Sbírka v rozsahu 25 kartonů má dva hlavní oddíly, tzv. „domácí podnik“ (1976–1986) a období pod názvem Československé dokumentační středisko nezávislé literatury (1986–1994), kdy už existovalo jako samostatná instituce s podporou National Endowment for Democracy a dalších sponzorů. Sestavený prozatimní soupis umožňuje rychlou orientaci a použití pro eventuální studium.

 • Tzv. tajná korespondence Viléma Prečana s adresáty v Československu (1976–1989)

Inventarizace této korespondence je mimořádně náročná, poněvadž je nutné dešifrovat pseudonymy adresátů i části textů, které byly napsány tak, aby neohrozily bezpečnost osob a akcích podnikaných disidenty. Korespondence rozčleněná z chronologického hlediska a podle adresátů do 12 kartonů je již opatřená soupisem, který slouží jako prozatímní pomůcka pro badatele.

 • Fond Charta 77 (1977–1992)

Tento fond se uspořádává chronologicky podle následujících tematických okruhů a věcných hledisek:

 1. jednotlivé dokumenty 1977–1989 (dochovaná znění, okolnosti vzniku dokumentu, jejich rozšiřování)
 2. vnitřní život Charty 77 (diskuze a polemiky, tzv. fóra Charty)
 3. prohlášení signatářů (skupinová a jednotlivců)
 4. spolupráce Charty 77 s dalšími občanskými iniciativami v Československu
 5. bulletin Informace o Chartě 77 (1978 – únor 1990)
 6. mezinárodní solidarita s Chartou 77 (Mezinárodní výbor na obranu Charty 77 v Paříži, prohlášení západních politiků, státních a veřejných institucí)
 7. mezinárodní kontakty Charty 77
 8. perzekuce ze strany státního aparátu
 9. ohlas Charty 77 v zahraničních médiích
 10. usnesení, analýzy grémií KSČ týkající se Charty 77

Digitalizace:

 • Právo lidu, čtvrtletník sociálních demokratů v exilu, 1978–89
 • Obsah, samizdatové periodikum, 1981–1989
 • část tajné korespondence (bude realizováno po dokončení inventarizace)

Katalogizace části knihovny ČSDS

Projektový tým

ČSDS, o.p.s.: Jan Bílek, Helena Kašová, Lucie Rajlová, Lucie Špinková, Ondřej Valtus

Archiv Národního muzea: Veronika Doll (Kořínková)

Za realizaci projektu ručí vůči FPOS Vilém Prečan. Zpráva o realizaci projektu za prvních devět měsíců byla ze strany FPOS přijata velmi pozitivně.