P6

Interní zprávy z prostředí disentu v Československu o Chartě 77 a situaci v zemi

Z řady dochovaných zpráv, které putovaly – v nejrůznější formě (často jako osobní dopisy) a nejrůznějšími cestami – do okruhu lidí československého politického exilu, vybrali jsme pro ilustraci i jako zdroj informací dvě z roku 1977. Obě se dochovaly v jedné ze sbírek ČSDS a obě jsou autentické, třebaže se doposud nepodařilo zjistit jejich autory. Obě tyto zprávy – jedna z nich je psaná jako osobní dopis – se dostaly už jako fotokopie z původně soukromého archivu V. Prečana do sbírek exilového Dokumentačního střediska nezávislé literatury. Další identifikační údaje jsou uvedeny u každého z dokumentů zvlášť.

Obsah

  • P6/1 [1977, začátek března, Praha.] – Interní zpráva o změnách a přesunech v opozičním prostředí v Československu v důsledku vzniku a aktivit Charty 77.
  • P6/2 [1977, léto, Praha nebo Brno.] – Dopis aktivního příslušníka disentu o stavu opozičních proudů v Československu, určený příteli v exilu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse