P10/7

[1978, konec června, Praha.] – Návrh skupiny 18 signatářů Charty 77 na prohloubení a rozšíření práce Charty 77.E1Datováno podle rkp. poznámky na předloze. Výsledky diskuse o poslání a činnosti Charty 77 viz D74 (19. 10. 1978).

Pouze pro signatáře Charty 77

Podepsaní signatáři Charty 77, kteří se sešli na přátelské schůzce koncem června 1978, navrhují, vycházejíce též z rozmanitých předchozích diskusí v různých okruzích, Chartě 77 toto:

1. Aby byla v prostředí Charty 77 a v duchu jejího poslání brzy utvořena pracovní skupina orientovaná na otázky diskriminace v zaměstnání a povolání, a pracovní skupina sledující diskriminaci při přijímání dětí do škol. Bylo by dobré, kdyby obě tyto skupiny svůj vznik zveřejnily, podobně jako to učinil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Zájemci o práci v těchto skupinách se mohou obrátit na mluvčí Charty 77 buď přímo, nebo prostřednictvím někoho z těch, kdo podepsali tento návrh.

2. Aby Charta 77 napříště oznamovala ve svých sděleních témata některých chystaných dokumentů a popřípadě též jména osob, které budou odpovědné za jejich redakci. Takový postup by umožnil, aby se na přípravě dokumentů od samého počátku podílel co největší počet signatářů Charty 77 i dalších zainteresovaných občanů.

3. Za zvláště palčivá a důležitá témata, jimž by se Charta 77 měla v dohledné době ve svých dokumentech zabývat, považují podepsaní např. problematiku bezpečnosti práce, bydlení, cestování, Cikánů a národnostních menšin vůbec, organizace vědy, sociální péče, spotřebitelů, společenských organizací, školského systému, zdravotnictví, žen a životního prostředí.

4. Při různých příležitostech, ve zvláště velkém rozsahu pak při návštěvě L. Brežněva v Praze, byli preventivně uvězněni občané, kteří se aktivně zasazují za respektování lidských a občanských práv. Jejich uvěznění bylo hrubým zneužitím zákona a vzniká nebezpečí, že se takový postup stane běžnou formou perzekuce těchto občanů. Někteří z podepsaných považují za dobrou myšlenku protestovat proti případnému dalšímu zavírání tím, že v okamžiku svého uvěznění vyhlásí hladovku.

5. Podepsaní pokládají za velmi důležité vytváření „paralelních“ a jiných neformálních struktur v nejrůznějších oblastech života společnosti. Doporučují proto Chartě 77, aby se vhodnou formou podílela na rozvíjení již existujících paralelních struktur (např. rozsáhlé oblasti „druhé kultury“ či neoficiální vědy a školství), aby aktivně podporovala vznik dalších (např. nezávislých odborových iniciativ či neformálních komunit nejrůznějšího typu) a aby rozhodně vystoupila na obranu těch, kdo jsou pro podobná počínání vystaveni různým represím, a vytrvale upozorňovala všechny spoluobčany na možnosti, zaručené jim v tomto směru ústavou, zákony a přijatými mezinárodními pakty.

dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier, dr. Miloš Hájek, Václav Havel, dr. Ladislav Hejdánek, mluvčí Charty 77, Marta Kubišová, mluvčí Charty 77, Pavel Landovský, Ivan Medek, Dana Němcová, Jiří Němec, dr. Ludvík Pacovský, Jiří Ruml, dr. Pavel Rychetský, dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Rudolf Slánský, Jaroslav Suk, Petr Uhl, Jan Vladislav

Zdroj
  • Libri prohibiti, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Datováno podle rkp. poznámky na předloze. Výsledky diskuse o poslání a činnosti Charty 77 viz D74 (19. 10. 1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc6
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse