P14

Dodatky

Při poslední probírce – už po druhé korektuře – se v informačním aparátu edice přece jen ještě vyjevily některé mezery, jejichž zaplnění obvyklým způsobem by bylo příliš velkým zásahem do struktury publikace. Nouzovým řešením jsou tyto dodatky, jež zahrnují několik textů, které by jinak patřily do poznámek k dokumentům nebo do některé z příloh. Texty úzce souvisejí s aktuální diskusí, jež provázela 30. výročí Charty 77 (kauza Jiřího Hájka, téma Charta a Slovensko), nebo – jako v případě Jiřího Němce – jsou připomínkou osobnosti, která stála u její kolébky a není svými texty v edici zastoupena. Také jediné předlistopadové povolené setkání obránců lidských práv – shromáždění na Škroupově náměstí v Praze 10. prosince 1988 – vyšlo v dokumentech Charty 77 samo poněkud zkrátka, což je zde vykompenzováno dodatečně zařazenou zprávou z Informací o Chartě 77. Pozadí úředního souhlasu s konáním tohoto shromáždění není dosud dostatečně dokumentováno; prozkoumat tuto otázku je jedním z mnoha dílčích úkolů dalšího výzkumu. Naděje, že úřední souhlas k setkání by mohl znamenat zásadní změnu přístupu režimu k občanským iniciativám, se ovšem nepotvrdily; zhroutily se o pět týdnů později při událostech tzv. Palachova týdne v lednu 1989.

Obsah

  • P14/1 [1979, Praha.] – Úvaha Jiřího Němce o svobodě, drobné práci, lidských právech a Chartě 77.
  • P14/2 1986, 14. duben, Praha. – Dopis skupiny chartistů redakci exilového sociálnědemokratického časopisu Právo lidu ve Wuppertalu s kritikou útoků na bývalého mluvčího Charty 77 Jiřího Hájka za jeho poválečnou minulost.
  • P14/3 [1986, květen, Praha.] – Oznámení o anketě k činnosti Charty 77.
  • P14/4 [1988, před 15. prosincem, Praha.]- Zpráva o veřejném shromáždění svolaném občanskými iniciativami.
  • P14/5 Bez data. – Signatáři Charty na Slovensku podle seznamu mluvčího Charty 77 Miroslava Lehkého.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse