Československý pokus o reformu 1968: analýza jeho teorie a praxe

MLYNÁŘ, Zdeněk

Index | Köln | 1975
Stran 274

Obsah  | PDF

Obsah

Úvod / Zdeněk Hejzlar/

Zdeněk Mlynář: TEORIE A PRAXE ...

l . Teoretické koncepce optimálního vývoje politického systému socialismu

  1. Teoretické pojetí komunismu a vývoje socialismu, ktere bylo východiskem při tvorbě koncepce optimálního politického systému
  2. Hlavní rysy teoretické koncepce optimálního politického systému socialismu
  3. Skutečné meze a nedostatky teoretické koncepce z let 1967-1969

II. Politická praxe a skutečný vývoj politického systému v Československu v roce 1968

  1. Eruptivní vývoj politického systému a chyby politického vedení reformy
  2. Hlavní faktory společenského vědomí, jež působily v průběhu reformy
  3. Zájmy a postoje hlavních vnitřních sociálních /třídních/ sil v průběhu reformy
  4. Hlavní rysy situace v KSČ v průběhu reformy
  5. Mezinárodní kontext československé reformy ve vztahu k evropskym socialistickym státům a k mezinárodnímu komunistickemu hnutí