Proměny pražského jara 1968-1969

Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti
Jindřich Pecka, Vilém Prečan
Pražské jaro 1968, Svazek Studie, materiály, dokumenty

Doplněk | Brno | 1993
Stran 446 | ISBN 80-85765-02-0

Obsah  | PDF

Tuto publikaci si můžete objednat. Více informací.

Obsah

Úvod

Vilém Prečan: Lid, veřejnost, občanská společnost jako aktér Pražského jara 1968

I. STUDIE

 1. Jindřich Pecka: Proměný Pražského jara ve světle pramenů spontánní povahy
 2. Jiří Vančura: Muž, který stál v cestě. К úloze MUDr. Františka Kriegla v srpnu 1968
 3. Květa Jechová: К historii Koordinačního výboru tvůrčích svazů
 4. František Cigánek: Postavení a role parlamentu v srpnových dnech 1968
 5. Jan Pauer: Sovětská intervence a restaurace byrokraticko-centralistického systému v Československu 1968-1971
 6. Exkurs o úloze Ludvíka Svobody v srpnových událostech 1968 

II. DOKUMENTY

 1. Odbory a heslo generální stávky v rezolucích z přelom u let 1968 a 1969 (Jindřich Pecka)
 2. Studentské hnutí proti ústupkům a poraženectví (Pavel Kadrmas)
 3. Osudy a smysl petice „Deset bodů“ ze srpna 1969 (Martin Lakatoš, Luděk Pachman, Ludvík Vaculík)

III. CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED  27. 6. 1967 - 20. 12. 1970 (Jindřich Pecka)

 1. 1967
 2. 1968
 3. 1969
 4. 1970
 5. Vlády ČSSR 1968 (příloha č. 1)
 6. Federální vlády ČSSR 1969-1971 (příloha č. 2)
 7. Vlády ČSR 1969-1971 (příloha č.3 )
 8. Vláda SSR 1969 -1 9 7 1 (příloha č. 4)
 9. Použité zkratky
 10. O autorech
 11. Summary