Neoficiální překlad sovětské nóty ve věci údajně antisovětských publikací vydaných v Československu

Dokument obdržel v roce 1991 Vilém Prečan soukromě od akademika Josefa Macka.

Nótu ministerstva zahraničních věcí ČSSR ze dne 22. února t. r., kterou obdrželo sovětské velvyslanectví, nemůže sovětská strana považovat ani co do formy, ani co do obsahu za odpověď na svoje vládní prohlášení. V současné době je nezbytné učinit účinná opatření k zamezení konkrétních projevů sil nepřátelských sovětsko-československému přátelství. V této souvislosti nabývá řešení otázky „Černé knihy“ a podobných publikací zvláštní aktuálnosti a naléhavosti. Zásadovost, projevovaná v této záležitosti, ukáže odpůrcům socialismu, že i jiné obdobné útoky nezůstanou bez odpovědi a že jim bude patřičně čeleno.

Sovětská strana je nucena znovu se vrátit k otázce vydání a rozšiřování publikace „Sedm pražských dnů“ v ČSSR, jež dostala název „Černá kniha“. Jak je známo, byla tato otázka nadhozena při česko-slovensko-sovětských jednáních v Kyjevě ve dnech 7. a 8. prosince m. r.

Vyjadřujíc svoje rozhořčení v souvislosti s vydáním „Černé knihy“ sovětská strana zdůrazňovala, že iniciátoři této i jí podobných publikací se snaží udržovat a podporovat pod různými záminkami protisovětskou a nacionalistickou kampaň, které sledují naprosto výrazně protisocialistické a kontrarevoluční cíle. Události a fakta poslední doby jasně potvrdily nutnost přijetí opatření, o kterých sovětská vláda hovořila.

Je nutno konstatovat, že ze sovětských varování nebyly vyvozeny patřičné závěry. Nejen, že „Černá kniha“ je dosud v oběhu a československý tisk ji doporučuje jako „nejcennější dokument epochy“, ale v březnu t. r. se objevila i další analogická publikace pod názvem „Československo 1968“. Nová protisovětská a protisocialistická publikace, vydaná Ústavem dějin socialismu stejně jako předchozí publikace, se nesetkala se žádným odsouzením ze strany oficiálních orgánů ČSSR.

Obě publikace se staly svéráznou učební pomůckou pro nepřátele socialismu, pro ty, kdož chtějí zmařit plnění československo-sovětských dohod, hanobit politiku Sovětského svazu, podněcovat nacionalistické vášně a vytvářet nové komplikace ve vztazích mezi Československem a SSSR. Tyto publikace, používané jako zbraň odpůrci socialismu jak v samotném Československu, tak i za jeho hranicemi, nesporně napomáhaly ideologické a politické přípravě protispolečenských protisocialistických projevů dne 28. a 29. března 1969 v Praze a v jiných městech Československa.

Události posledních dnů března t. r. znovu dokázaly, že snaha po obhajobě organizátorů jednotlivých protisocialistických projevů včetně autorů „Černé knihy“ a neochota, zhodnotit principiálně jejich činy ve skutečnosti vede jen k aktivizaci sil reakce a kontrarevoluce.

Sovětská strana očekává, že odpovědné orgány ČSSR, berouce v úvahu napjatost situace, vyvodí patřičné důsledky z již dříve předané nóty vlády SSSR a z tohoto prohlášení, učiní opatření ke stažení „Černé knihy“, publikace „Československo 1968“ a jiných podobných publikací, i kroky k tomu, aby osoby mající co činiti s těmito publikacemi byly volány k zodpovědnosti.

Sovětská strana by chtěla doufat, že československá strana seznámí československou veřejnost se svým principiálním stanoviskem ke zmíněným publikacím a zhodnotí náležitě, proč a s jakým cílem je protahováno řešení otázky Černé knihy.

Sovětská strana má za to, že ÚV KSČ a vláda ČSSR konečně uskuteční takové konkrétní kroky, které umožní účinně ochránit přátelství našich socialistických národů před útoky nepřátelských sil a vytvořit pevnou hradbu proti antisovětským a antisocialistickým publikacím.

Text nóty v azbuce

Data: download (application/pdf, 1.1 MB)

Pole

NázevHodnota
ŘadaPražské jaro 1968
Měsíc4
Rok1969
PředmětČerná kniha
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
Typdokument
ZdrojArchiv Národního muzea, Sbírkový fond ČSDS, f. Černá kniha – Sedm pražských dnů