Transdisciplinární gratulovník: k 60. narozeninám Ivana Havla

FIALA, Jiří, CHVATÍK, Ivan (eds.)

První první vydání v Praze roku 1998 sestávalo z jednoho ručně sestaveného a svázaného výtisku, který byl k narozeninám předán oslavenci, a dvou výtisků uložených v archivech editoru.

Druhé první vydání vyšlo díky přispěním gratulanta Ludvíka Basse z dálné Australie opět v Praze, a to v roce 2000 u příležitosti desátého výročí oslavencem založeného Centra pro teoretická studia, v počtu 300 výtisků doplněných vlastnoručně podepsaným oslavencovým poděkováním.

Oikoymenh | Praha | 2000
Stran 627 | Vazba váz. | ISBN 80-7298-006-8

Obsah  | PDF

Obsah

Čísla v hranatých závorkách před stránkou udávají délku příspěvku. Vyhovujeme tak dávnému přání oslavencovu, aby nemusel při prohlížení obsahu odečítat. - Editoři

Jens Allwood: Dialog on Dialog ....................... [3] 7

Norbert T. Auerbach: "The president's brother" ....................... [2] 11

Eduard Bakalář: Co muži nevědí....................... [11] 13

Milan Balabán: Fenomenologie zlého v bibli....................... [15] 25

Jacek Baluch: Dylemat o jajku i kurze ....................... [2] 41

Ludvík Bass: Exil jako prožitý mýtus ....................... [4] 43

Rudolf Battěk: Strast z nekonečna ....................... [4] 47

Václav Bělohradský: Česká společnost a morální kýč .......................[11] 51

Kamila Bendová: Albrecht z Valdštejna ....................... [17] 62

Zbyněk Benýšek: IMH ležící, spící ....................... [1] 79

Vladimír Borecký: Zelený dům ....................... [3] 80

Tereza Boučkova: Milej Ivane ......................... [1] 83

Jan Bouzek: Meřítka v umění ......................... [4] 85

Pavel Brázda: Osm xerografií ......................... [8] 89

Eugen Brikcius: Čtyři básně .......................... [3] 99

Zdenka Brodská: Vyhláška (Steve Kowit) ....................... [1] 102

Václav Břicháček: Život po šedesátce ....................... [8] 103

Milena Bubeníčková-Kuthanová: Milý Ivane .......................  [2] 111

Václav Cílek: Tři krátké texty o pravdě jinými slovy ....................... [9] 113

Fatima Cvrčková: Vůně domova .......................  [4] 123

Milena Černá: Z dějin Vlastivědného kroužku ....................... [54] 127

Miloš Černý: Je postmoderna jeste módní? .......................  [9] 181

Viktor Dobal: Známé i neznámé stránky IMH ....................... [5] 190

Jiřina Dočkalková: Symbolická hra s Vahami a Mečem .......................[1] 195

Ivan Dubský: Chvále postele ....................... [5] 197

Jan a Anna Dusovi: Milý pane Ivane Havle ....................... [2] 203

Gabo Eichler: Etapy v živote Ivana M. Havla ....................... [5] 205

Marc Ellenbogen: Reminiscences & tribute ....................... [2] 210

Desáté výročí padesátých narozenin ....................... [4] 213

Jiří Fiala: Diorismos v Platonově Menonu ....................... [24] 217

Květa Fialová: Ivane ....................... [1] 241

Viola Fischerová: lvanova Výchova ....................... [2] 242

Ivan Fišera: Dopis .................................... [1] 245

Markéta Goetz-Stankiewicz: Báseň ....................... [2] 24 7

Petr Hájek: Prolhaná gratulace ....................... [7] 249

Mae-Wan Ho: Why Say 'Consciousness?' ....................... [3] 257

Petr Holman: Anagogické meditace Anny Pammrové ........................ [10] 260

Milan Horáček: Pavouk ....................... [2] 270

Cyril Höschl: Engram a implikátní řád ....................... [5] 272

lvanka Charvátová: O pramenné hoře ....................... [8] 277

Ivan Chvatík: Čas přítomnosti ........................ [7] 285

Helena llinerova: Milý lvánku ........................ [1] 293

Ivo Janoušek: List z Alba 76 (Sklenář) ................ [1] 294

Pavla a Tomáš Jechovi: Slovutný kmete .............. [1] 295

Věra Jirousová: Milovníci umění ...................... [3] 296

Michal Jůza: Tři básně a reklama na kukačku ....................... [3] 299

Petr Kabeš: V balastu marastu ....................... [1] 303

Zdeněk Kalva a Pavel Maněk: Etuda o kvazičásticích [5] .................... 304

George J. Klir: Recenze .............................. [3] 309

Erazim Kohák: Smysl země, smysl češství ............. [9] 313

Pavel a Jelena Kohoutovi: Pozdrav ................... [1] 322

Jiří Kolář: Koláže .................................... [2] 323

Stanislav Komárek: Meditace pod fíkovníkem ......... [3] 327

Zdeněk Konopásek: Milý Ivane ....................... [1] 330

Pavel Kouba: Konečný mír .......................... [12] 331

Eda Kriseová: Milý Ivane ............................. [1] 343

Růžena Kulhánková: Fotografie ....................... [1] 344

Pavla Loucká: Etymologie jména Ivan Havel .......... [3] 345

Jan Malypetr: Milý Ivane ............................ [2] 348

Eric Manton: Ideology and chorismos ................ [12] 350

Milan Mareš: Milý Ivane ............................. [2] 362

Anton Markos: Opuchlé oko .......................... [2] 364

Pavel Materna: Pojmy a otázky ...................... [4] 366

Alexander Matoušek: 11.10.98 ........................ [2] 370

Meda Mládkova: Drahý lvane ........................ [2] 372

Josef Moural: Dvě poznámky o ,,scientismu" .......... [8] 374

Národní technické muzeum: "NAZDAR" .............. [1] 382

Zdeněk Neubauer: Apertis oculis .................... [27] 383

Věra Novaková: Dvě kresby ........................... [2] 411

Olga Nytrově: Kterou krajinou duše .................. [2] 414

Jan Obdržálek: Dopplere, Dopplere ... ................ [4] 416

Karel Palek: Kosmický tanec ......................... [1] 420

Jan Palouš: Mírně opožděná žádost .................. [11] 421

Martin Palouš: Vzpomínka na Srpen .................. [3] 435

Radim Palouš: Gaudentius a Sakatetka .............. [12] 439

Václav Peřich: Dvanáctý předmět Arsemidův ......... [2] 451

Zdeněk Pinc: Instinkty, pouta, informace ............. [6] 453

Petr Pitha: Operace století ........................... [8] 459

Karl Pribram: Velvet Revolution .................... [16] 467

Paavo Pylkkänen: Quantum lnterweavings ............ [8] 483

Vilém Reisky: Neúprosnost času přemožena ........... [1] 491

Miloš Rejchrt: Kalvín a astrologie .................... [4] 493

Israel Rosenfield: The 'body image' .................. [16] 497

Ivan Rynda: Milý lvane .............................. [4] 513

John & Dagmar Searle: Happy 60th Birthday ......... [1] 517

David Schejbal: Dear Ivan ............................ [2] 519

František Slanina: Appolón, Klíma, Foucault .......... [8] 521

Jan Sokol: Tvrdé a měkké ............................ [3] 529

Máša Svobodová: Milý Ivane ......................... [1] 533

Jiří Šetlík: Pozdravení k narozeninám ................. [3] 535

Jiřina Šiklová: K narozeninám se dávají dárky ........ [4] 539

Pavel Tigrid: Tak lvanu Havlovi je šedesát ............ [1] 543

Josef Topal: Drahý lvane ............................. [1] 545

Dušan Třeštík: Arsemidova zpráva o houfování andělů .................... [1] 547

Veronika Tydlitátová: Mytologie stará nová .......... [13] 549

Zdeněk Urbánek: Ivan ................................ [4] 563

Jan Vodňanský: Numerologická mřížka ............... [2] 567

Petr Vopěnka: Zpráva o filosofickém semináři ......... [6] 569

Tomas Vrba: Šel poutník krajem ..................... [1] 575

Jan Winkler: Básně ................................. [14] 577

PŘÍLOHA I: npor. Otakar Černý: Akce SÁVA ..................... [2] 591

PŘÍLOHA II: Ivan M. Havel: Gratiae agendae .......................... 595