Ivan M. Havel | Publikace

Protázky a odvěty

Aneb sborník k autorovým 75. narozeninám a jeho následky
HAVEL, Ivan M. a kol.
více

Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana Havla

FIALA, Jiří, CHVATÍK, Ivan (eds.)
První první vydání v Praze roku 1998 sestávalo z jednoho ručně sestaveného a svázaného výtisku, který byl k narozeninám předán oslavenci, a dvou výtisků uložených v archivech editoru. Druhé první vydání vyšlo díky přispěním gratulanta Ludvíka Basse z dálné Australie opět v Praze, a to v roce 2000 u příležitosti desátého výročí oslavencem založeného Centra pro teoretická studia, v počtu 300 výtisků doplněných vlastnoručně podepsaným oslavencovým poděkováním. > více