Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných č. 840

Preventivní represe v souvislosti s 28. říjnem.

V průběhu nezávislé manifestace dne 28. 10. 1988 na Václavském a Staroměstském náměstí a v přilehlých ulicích došlo k brutálním akcím policie, která použila obušků, slzného plynu, vodních děl, služebních psů a na Staroměstské náměstí vjela dokonce i transportéry. V podrobnostech odkazujeme na dokument Charty 77|55|88  Hanebný projev násilí v den národního svátku.

Podle oficiálního sdělení bylo při manifestaci zadrženo 87 lidí. Z neoficiálního pramene z oddělení SNB v Bartolomějské ulici, kam byli zadržení převáženi, jsme se dozvěděli, že jejich počet byl na tomto oddělení 102. Další desítky byly zadržovány v jiných policejních budovách. Převážná část z nich byla propuštěna týž večer na svobodu, počet těch, kteří byli zadrženi jako podezřelí z trestného činu a na něž byla později eventuálně uvalena vazba, nám není znám. Víme pouze o dvou osobách, které jsou ve vazbě. Jsou to:

Miroslav Žák, veterinář z Hodkovic, 252 41 Dolní Břežany-Hodkovice čp. 76, okr. Praha-Západ, nar. 14. 2. 1937, a jeho žena Věra Žáková: Žákovi byli zadrženi asi 30 sekund poté, co M. Žák dne 28. 10. při manifestaci vystoupil s plakátem, na němž byl nápis „Žádáme spravedlivý soud, zabraňte křivým svědectvím“. Chtěl tímto způsobem vyjádřit svůj nesouhlas se soudním řízením, v němž byla jeho manželka odsouzena na základě křivých svědectví; v důsledku toho pak ztratila zaměstnání. Podrobnosti o tomto případu nám nejsou známy. Manželé Žákovi byli nyní obviněni z trestného činu na veřejného činitele (pravděpodobně § 156 odst. 2 trestního zákona). Měli se ho dopustit tím, že při zadržování užili hrubých a urážlivých výroků na adresu orgánů VB, což popírají. V usnesení o zahájení trestního stíhání není ani zmínka o plakátu, s nímž M. Žák vystoupil. Oba jsou ve vazbě ve věznici MS v Praze-Ruzyni. Žákovi mají dvě děti ve věku 18 a 16 let.

Ve dnech 28. 10. až 2.11., tedy pět dní, byl v celách předběžného zadržení v Praze v Konviktské ulici vězněn Tomáš Tvaroch, nar. 5. 12. 1963, aktivista NMS a klavírista souboru Linha Singera. Při manifestaci byl zadržen, poté propuštěn z oddělení VB ve Školské ulici; cestou na metro na Václavském náměstí byl znovu zadržen a převezen do Konviktské ulice. Během svého věznění držel hladovku jako výraz solidarity s těmi, kdož jsou perzekvováni v souvislosti s oslavami národního svátku a diskusním setkáním na Václavském náměstí 29. 10. Během zadržení mu bylo oznámeno, že je podezřelý z přečinu podle §  6 písm. a l zákona o přečinech. Před propuštěním mu bylo sděleno, že· hlavní líčení v jeho trestní věci pro uvedený přečin se bude konat v budově obvodního soudu pro Prahu 1 na Ovocném trhu č.14, v I. poschodí, č. dv. 101, ve čtvrtek 10. 11. 1988 v 8,45 hodin.

Podezření z přečinu bylo vysloveno i těm občanům, kteří byli propuštěni již 28. 10. večer. Zatím se nám podařilo zjistit těchto osm případů:

Petr Payne, nar. 26. 6. 1960, topič, bytem Mikovcova 5, 120 00 Praha 2, podezření vysloveno dne 4. 11. při výslechu, k němuž byl předveden (!); Bára Štěpánková, herečka; Jiří Payne, nar. 7. 7. 1956, topič, bytem Mikovcova 5, 120 00 Praha 2; Jiří Černý, biolog; signatář Charty 77 Ladislav Malý, signatář Charty 77 Jindřich Koudelka, Smetanova 1180, 272 01 Kladno; signatář Charty 77 František Horký, 32-letý topič, bytem Zubatého l, 150 00 Praha 51, signatář Charty 77 Jindřich Tomášek, Zahradní-Borová 5139, 430 05 Chomutov. bytem posledně jmenovaným bylo vysloveno podezření z přečinu již 28. 10.

Další údaje o jmenovaných osobách a o dalších případech se zjišťují. VONS se obrací na postižené a jejich přátele, aby poskytli patřičné informace.

Ti, s nimiž bylo zavedeno řízení o přečin proti veřejnému pořádku podle § 6 písmene al zákona o přečinech, mohou být potrestáni do 3 měsíců odnětí svobody nebo do 5 000 Kčs peněžitého trestu.

V Praze 6. 11. 1988

Poznámka: Trestní stíhání proti manželům Žákovým bylo 10. 11. 1988 zastaveno; byli propuštěni z vazby.

Data: download (application/pdf, 986.8 kB)

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
Měsíc11
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
Typdokument
ZdrojInfoch 19/1988, s. 19-20.