Prohlášení Demokratické iniciativy k 28. říjnu 1988

1988, 12. říjen1Datem 10. 10. 1988 je označen koncept prohlášení podepsaný E. Mandlerem. Od publikovaného prohlášení se liší pouze tím, že v něm není uveden čtvrtý odstavec začínající slovy „Že oficiální politika...“. Tamtéž, xeroxová kopie strojopisu, 1 s. , Praha. - Prohlášení Demokratické iniciativy k 28. říjnu 1988 s výzvou ke konání pokojné manifestace občanů na Václavském náměstí.


V těchto dnech oslaví český a slovenský národ významné výročí: před  sedmdesáti

lety vznikl náš novodobý samostatný stát, stát, který byl po dvě desetiletí oázou svobody a demokracie ve střední Evropě a který založil tradici, k níž se dnes s hrdostí hlásíme.

Na prahu tohoto významného jubilea se naše státní orgány rozhodly vyjít vstříc požadavkům veřejnosti, vyhlásit 28. říjen opět státním svátkem a svolat v jeho předvečer slavnostní manifestaci. Tyto kroky bychom upřímně uvítali, pokud by znamenaly opravdové navázání na demokratické tradice první republiky. Takové navázání je dnes neobyčejně aktuální: naše společnost se ocitla v hluboké krizi a cesta z ní je myslitelná pouze jako široce založená demokratizace v politické, hospodářské i kulturní oblasti.

Oficiální oslavy 70. výročí vzniku ČSR se však konají v době, kdy demokratizace společnosti neprobíhá. Naopak, vrcholné orgány politického vedení země pokračují v konfrontační politice vycházející z „Poučení z krizového vývoje ve straně a společností"; projevy oficiálních osobností a sdělovacích prostředků i nadále zvyšují hladinu nesnášenlivosti a nenávisti, pokračují represe proti jinak smýšlejícím, první republika a mnozí její význační představitelé jsou stále veřejně ostouzeni.

Že oficiální politika se ubírá právě tímto směrem, to dokládá rovněž osud demokratizačních návrhů a požadavků, které vznesla během své krátké existence Demokratická iniciativa. Týkaly se tak významných otázek jako např. zrušení stávající kádrové soustavy, otevření prostoru pro svobodnou výměnu informací, umožnění činnosti nových spolků a sdružení, úpravu vztahů mezi církví a státem v duchu náboženské svobody i nezbytných úprav trestního a občanského práva. Tyto i další návrhy a požadavky zůstaly bez odpovědi. Obdobně nepříznivý byl osud požadavků ostatních československých nezávislých aktivit.

Demokratická iniciativa chce, aby naše veřejnost získala možnost důstojně vzpomenout našeho prvního demokratického státu a jeho zakladatelů T.G. Masaryka, M.R. Štefánika a dr. E. Beneše. Chce však také politické vedení státu důrazně upozornit, že tradice první republiky nás zavazují k pravému opaku toho, co je obsahem současné oficiální politiky, a v této souvislosti hodlá připomenout své návrhy a požadavky. Proto spolu s dalšími nezávislými aktivitami svolává na 28. říjen 1988 pokojnou manifestaci občanů a vyzývá své stoupence k účasti na ní. Manifestace proběhne od 15. do 17. hodiny na Václavském náměstí v Praze.

Demokratická iniciativa posléze vyzývá státní orgány všech stupňů, aby nekladly překážky československým občanům, kteří budou chtít ve dnech 28. až 30. října uctít památku zakladatelů československého státu, zejména na místech, kde dříve stály sochy a pamětní desky T.G. Masaryka, M.R. Štefánika a E. Beneše.

Za Demokratickou iniciativu

Bohumil Doležal
Vinohradská 6
Praha 2

Emanuel Mandler
Nad lesním divadlem 1213
Praha 4


Zdroj:

ÚSD, Sb. Dl, strojopis - originál s vlastnoručními podpisy, 2 s.

1.Datem 10. 10. 1988 je označen koncept prohlášení podepsaný E. Mandlerem. Od publikovaného prohlášení se liší pouze tím, že v něm není uveden čtvrtý odstavec začínající slovy „Že oficiální politika...“. Tamtéž, xeroxová kopie strojopisu, 1 s. 

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
AutorMANDLER, Emanuel
DOLEŽAL, Bohumil
Den12
Měsíc10
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojČas Demokratické iniciativy 1987–1990: sborník dokumentů. Praha: Nadace Demokratické iniciativy, 1993, s. 67-68.