Dopis nezávislých iniciativ Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1, 23. 10. 1988

1988, 23. říjen, Praha. - Dopis nezávislých iniciativ Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1 s protestem proti nepovolení manifestace k výročí vzniku Československa.


Věc: Nezávislá manifestace 28. října 1988 v Praze na Václavském náměstí. Dopisem ze dne 10. října 1988 jsme ohlásili zdejšímu národnímu výboru uskutečnění nezávislé manifestace k výročí vzniku Československa dne 28. října 1988 v 15 hodin na Václavském náměstí...

Rozhodnutím ze dne 21. října 1988 jste manifestaci zakázali s poukazem na zák. č.126/68 Sb. a vyhlášku NVP z 20. října 1988 o doplnění zásad ochrany památek v hlavním městě Praze. Dále pak uvádíte, že ohlášené shromáždění nesplňuje podmínku stanovenou § 6 zák. č. 68/51 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních.

Zákaz nezávislé manifestace považujeme za nezákonné.

Zákon č.126/68 Sb. byl přijat v září roku 1968 a je označen jako zákon o přechodných opatřeních na ochranu veřejného pořádku. Podle Vašeho rozhodnutí by musela nutně tato přechodná opatření trvat 20let. Na Vaši další námitku, že svolavatelé nejsou sdruženi v žádné dobrovolné organizaci a nemohou jako soukromé osoby zajistit zachování veřejného pořádku ve smyslu zák.č.68/51Sb., nelze brát rovněž zřetel, neboť tento zákon nevyžaduje, aby organizátoři shromáždění byli sdruženi v oficiálních společenských organizacích. Národní výbor nemá pravomoc svou vlastní vyhláškou měnit zákon a v tomto případě omezovat pravomoc na svolání manifestace jen pro organizace sdružené v Národnífrontě.(...)

Podle postoje národního výboru a orgánů ministerstva vnitra k manifestaci bude možné udělat si skutečný obraz o tom, jakou úctu mají tyto státní orgány k právům občanů zaručených Ústavou ČSSR.

Podpisy za nezávislé aktivity

Zasprávnost: StanislavDevátý

Revoluční 1285/312 Gotwaldov 760 01

ÚSD. Sb. D1, xeroxová kopie strojopisu1Jde zřejmě o xeroxovou kopii konceptu dopisu-srov. závorku s tečkami za větou končící slovy „...sdružené v Národní frontě“ a poznámku „Podpisy za nezávislé aktivity“ v závěru dopisu. , s. 1

1.Jde zřejmě o xeroxovou kopii konceptu dopisu-srov. závorku s tečkami za větou končící slovy „...sdružené v Národní frontě“ a poznámku „Podpisy za nezávislé aktivity“ v závěru dopisu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
Den23
Měsíc10
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojČas Demokratické iniciativy 1987–1990: sborník dokumentů. Praha: Nadace Demokratické iniciativy, 1993, s. 69-70.