Dopis nezávislých iniciativ předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi, 24. 10. 1988

1988, 24. říjen, Praha. - Dopis nezávislých iniciativ předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi,  v němž protestují proti zákazu manifestace 28. října a požadují odstranění konfrontační politiky ze strany mocenských orgánů.


Vážený pane předsedo,

21. října t. r. zakázal odbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 konání pokojné manifestace, kterou ohlásilo pět československých aktivit na počest 70. výročí vzniku Československé republiky. Oficiální sdělovací prostředky zároveň zahájily kampaň proti manifestaci 28. října jako proti akci, jejímž účelem je rozvrátit republiku a jejíž konání tedy musí být i za cenu použití policejní síly zmařeno.

Nezávislé skupiny však ve svém oznámení uvedly, že podle toho, co každý ví, vidí a slyší, manifestace 28. října proběhne v každém případě. Odpovídá totiž spontánnímu přání uvědomělých občanů přihlásit se k demokratickým tradicím našeho národa a trvat na tom, že tyto tradice musí konečně začít vstupovat do našeho života. To se dnes neděje. Není proto otázkou, zda se nezávislá manifestace dne 28. října uskuteční - právě tak jako není otázkou účast nezávislých aktivit - nýbrž zda vrcholné orgány československého státu budou pokračovat v konfrontační politice vůči vlastnímu lidu a zvyšovat tak jeho nedůvěru k politickému vedení země. (...)

Žádáme Vás proto, abyste postupoval jak podle ;Ústavy ČSSR a všeobecně uznávaných mezinárodních norem, tak podle československého právního řádu, a to v pojetí nikoli autoritativním, nýbrž demokratickém Aby tedy federální vláda ČSSR rozhodla, že proti těm, kteří manifestaci připravují, nebude uplatňovat sankce a že nepoužije policie k potlačení manifestace, ale naopak - jak je 10 také přirozené - k ochraně pořádku.

Neučiníte-li tak, to znamená, rozhodnete-li se Vy a Vaše vláda pokračovat v konfrontačním kursu, pokazí se 70. výročí vzniku republiky a vnitropolitické napětí se bude i nadále tragicky prohlubovat.

Za nezávislé aktivity

Petr Placák Stanislav Devátý

Zdroj:

ÚSD, Sb. D1, xeroxová kopie strojopisu1 Jde zřejmě o xeroxovou kopii konceptu dopisu, na níž chybí vlastnoruční podpisy. Srov. též závorku s tečkami na konci druhého odstavce.,1.s.

Za správnost Emanuel Mandler

1. Jde zřejmě o xeroxovou kopii konceptu dopisu, na níž chybí vlastnoruční podpisy. Srov. též závorku s tečkami na konci druhého odstavce.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
AutorPLACÁK, Petr
DEVÁTÝ, Stanislav
Den24
Měsíc10
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojČas Demokratické iniciativy 1987–1990: sborník dokumentů. Praha: Nadace Demokratické iniciativy, 1993, s. 70-71.