Dopis Demokratické iniciativy generálnímu tajemníkovi ÚV KSČM, 2. 11. 1988

1988, 2. listopad, Praha. Dopis Demokratické iniciativy generálnímu tajemníkovi ÚVKSČM. Jakešovi s protestem proti perzekuci aktivistů Hnutí za občanskou svobodu a Demokratické iniciativy v souvislosti s manifestací 28. října.


Vážený pane generální tajemníku,

letos poprvé po dlouhých letech jsme směli slavit státní svátek naší republiky. Oslavy měly značný rozsah a manifestační průběh; nicméně skončily trapně. Jejich nepěkným vyvrcholením byl brutální, předem připravený zásah policie proti pokojné manifestaci pracujících dne 28. října. Vztah vlády a obyvatelstva získal ze strany státních orgánů otevřený a veřejný charakter konfrontace.

Ale již před zásahem speciálních jednotek uskutečnila policie akci proti nezávislým iniciativám. Desítky jejich příslušníků byly na několik dní uvězněny a všichni byli vyslýcháni ohledně manifestu Hnutí za občanskou svobodu „Demokracii všem“. Jeho koncipování, rozšiřování a snad i čtení kvalifikují orgány ministerstva vnitra jako trestný čin pobuřování a československé sdělovací prostředky o něm hovoří výlučně jako o textu protistátním.

My, společenské a politické hnutí Demokratická iniciativa máme své specifické zaměření a jakkoli je nám programové prohlášení „Demokracii všem“ blízké svou základní demokratičností a tím, že je příbuzné článkům občanských práv a svobod, není to program totožný s našimi programovými dokumenty. Tím spíše považujeme za svou povinnost vyjádřit v této době nepochopitelných represí stoupencům Hnutí za občanskou svobodu svou solidaritu a dát - také Vám  najevo své pevné přesvědčení, že je zpozdilé koncem 80. let dvacátého století pronásledovat občany, kteří přednášejí návrhy na tolik potřebné ozdravění společnosti Naléhavě Vás žádáme, abyste z titulu své funkce zasáhl a aby toto pronásledování skončilo.

Žádáme Vás o to tím naléhavěji, že jak jsme již uvedli, jde v souvislosti se zmíněným manifestem také o závažné represívní akce proti ostatním nezávislým aktivitám, Demokratickou iniciativu nevyjímaje. Ze sedmi zakládajících účastníků hnutí Demokratická iniciativa bylo ve dnech 27.-31. října pět vězněno a zbývající dva byli podrobeni výslechům. Bylo s námi nakládáno jako s nepřáteli. 1Následuje text, který je přeškrtnutý a do originálu dopisu nebyl zřejmě zařazen: Nebyli jsme sami. Jako s nepřáteli jednaly mocenské orgány tohoto státu se všemi lidmi, kteří se odpoledne dne 28. října přišli mírumilovně přihlásit k demokratickým tradicím našeho národa, vzpomenout vznik demokratické republiky a uctil památku jejích zakladatelů. Na zpěv státní hymny reagovaly speciální jednotky tvrdým zásahem. To vše je závažné a hrozivé.“

V této souvislosti připomínáme, že již 18. ledna t. r. jsme považovali za nutné adresovat Vám osobně dopis, ve kterém mimo jiné uvádíme: „V Československu až do nynější doby komunistická strana, která je výhradní držitelkou státní moci, nebyla tolerantní... k lidem, kteří mají odlišné přesvědčení a názory... Všichni víme, k jakým důsledkům tento nedemokratický způsob vlády vedl.

S ohledem na to vše chápeme,že už samotný počátek demokratizačního procesu bude pro vládnoucí stranu velkou zkouškou tolerance; jedním z jeho hlavních předpokladů je to,že vláda přizná rovnoprávnost všech občanů- včetně těch skupin obyvatelstva, které až dosud považovala za nepřátelské.

Jde tedy o zásadní uznání přirozeného a nezadatelného práva obyvatelstva být základem politického, hospodářského i kulturního dění...“

Pane generální tajemníku!  Československá státní moc po dvacet let vytvářela výsady jedněch a nerovnoprávnost druhých, pěstovala nepřátelství uvnitř naší společnosti a vládla bez ohledu na vůli obyvatelstva. Od doby, kdy jsme se na Vás obrátili citovaným dopisem, se situace ještě zhoršila a nyní dospěla až k nerovné konfrontaci vládnoucích a ovládaných. Není třeba pochybovat o tom, že nedojde-li k rychlé nápravě, hrozí nebezpečí společenského rozvratu. Možnost zabránit takovému vývoji je ve Vašich rukou a v rukou funkcionářů vrcholných orgánů společnosti; tento dopis je veden snahou připomenout tuto Vaši základní odpovědnost vůči českému a slovenskému národu.

Za Demokratickou iniciativu

Miroslav Štengl, Bohumil Doležal

Karel Štindl

ing. Josef Voseček

Za správnost: Emanuel Mandler

Nad lesním divadlem 1213 Praha 4

Zdroj:

ÚSD, Sb. DI, strojopis - kopie s rukopisnými úpravami a vlastnoručním podpisem E. Mandlera, 3 s.

1.Následuje text, který je přeškrtnutý a do originálu dopisu nebyl zřejmě zařazen: Nebyli jsme sami. Jako s nepřáteli jednaly mocenské orgány tohoto státu se všemi lidmi, kteří se odpoledne dne 28. října přišli mírumilovně přihlásit k demokratickým tradicím našeho národa, vzpomenout vznik demokratické republiky a uctil památku jejích zakladatelů. Na zpěv státní hymny reagovaly speciální jednotky tvrdým zásahem. To vše je závažné a hrozivé.“

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
AutorŠTENGL, Miroslav
DOLEŽAL, Bohumil
VOSEČEK, Josef
Den2
Měsíc11
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojČas Demokratické iniciativy 1987–1990: sborník dokumentů. Praha: Nadace Demokratické iniciativy, 1993, s. 74-75.