Dopis Demokratické iniciativy ministrovi vnitra ČSSR Františku Kinclovi, 7. 11. 1988

1988, 7. listopad, Praha. - Dopis Demokratické iniciativy ministrovi vnitra ČSSR Františku Kinclovi1Kopii dopisu zaslali aktivisté Demokratické iniciativy 7. 11. 1988 na vědomí předsedovi vlády ČSSR L. Adamcovi s následujícím průvodním dopisem: Vážený pane předsedo vlády, posíláme Vám na vědomi kopii dopisu, jejž Demokratická iniciativa adresovala ministru vnitra Františku Kinclovi. Dopis se týká nezákonných represívních opatření, která orgány ministerstva vnitra podnikly proti účastníkům našeho hnutí. Posíláme Vám jej mimo jiné i proto, že se nejedná o ojedinělé přehmaty. Podobně, a snad ještě tvrději, postupovaly v poslední době orgány ministerstva vnitra i roti dalším československým nezávislým společenským aktivitám. Žádáme Vás, abyste se v rámci své kompetence zasadil o nápravu situace. Za Demokratickou iniciativu Bohumil Doležal Vinohradská 6 Praha 2 Emanuel Mandler Nad lesním divadlem 1213 Praha 4  s protestem proti perzekuci účastníků tohoto hnutí.


Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s důraznou stížností na to, jakým způsobem zacházely a zacházejí orgány Vám podřízené s účastníky našeho hnutí.

Demokratická iniciativa vyvíjí činnost, která je v současné době neobyčejně důležitá: usiluje o východisko z hluboké společenské krize, do níž se dostala naše vlast, navrhuje kompetentním orgánům společenské reformy, jejichž smyslem je důsledná demokratizace našeho politického života, a snaží se podnítit široký dialog o těchto otázkách v nejširších vrstvách naší společnosti.

V odpověď na naše úsilí zahájily proti nám orgány ministerstva vnitra řadu administrativně represívních opatření. Účastníci Demokratické iniciativy v Praze i na venkově byli podrobeni výslechům, ponižujícím a nezákonným osobním prohlídkám, byla omezována jejich osobní svoboda a jsou dokonce i známky toho, že Vaši podřízení v některých případech intervenovali u jejich zaměstnavatelů. Většině zakládajících účastníků hnutí byly odebrány cestovní pasy s paušálním odůvodněním, že není ve státním zájmu, aby cestovali do ciziny. Tyto ničím neodůvodněné a politováníhodné akce vyvrcholily bezprostředně před československým státním svátkem. Pět zakládajících účastníků Demokratické iniciativy bylo zadržováno až dvakrát 48 hodin v ruzyňské věznici, zbývající dva byli vyslýcháni. Výslechy pokračují i nadále, přičemž naše činnost byla dokonce označena jako „pobuřování".

Přestože je všeobecně známo, že naše současná právní soustava je silně poznamenaná obdobím stalinismu a ;dobou stagnace, Demokratická iniciativa ji respektovala a respektuje. Trváme však na tom, aby stávající zákony byly pojímány a interpretovány v demokratickém duchu. To bezprostředně vyplývá z příslibů demokratizace společnosti mnohonásobně stvrzených politickým vedením státu a odpovídá to kulturní úrovni našeho obyvatelstva, našim národním tradicím i duchu nejnovějšího politického vývoje v socialistických státech i všude na světě. Orgány ministerstva vnitra, jak vyplývá z naší stížnosti, ale i z jejich postupu proti ostatním nezávislým společenským aktivitám, volí zatím výklad zcela opačný,opřený o neblahé dědictví padesátých a sedmdesátých let To ve svých důsledcích vede k absurdním situacím. Vyzýváme Vás proto, abyste se zasadil o zastavení represí a o nápravu přehmatů, jichž se Vaše orgány vůči nám dopustily: je to v zájmu zdravého a svobodného vývoje naší společnosti i v zájmu obnovy dobrého jména našeho státu ve světě.

Za Demokratickou iniciativu

Martin Litomiský Miroslav Štengl

Emanuel Mandler Karel Štindl

Za správnost:

Bohumil Doležal Vinohradská 6

Praha 2

Zdroj:

ÚSD, Sb. D1, strojopis - kopie s vlastnoručním podpisem B. Doležala, 2 s.

1.Kopii dopisu zaslali aktivisté Demokratické iniciativy 7. 11. 1988 na vědomí předsedovi vlády ČSSR L. Adamcovi s následujícím průvodním dopisem: Vážený pane předsedo vlády, posíláme Vám na vědomi kopii dopisu, jejž Demokratická iniciativa adresovala ministru vnitra Františku Kinclovi. Dopis se týká nezákonných represívních opatření, která orgány ministerstva vnitra podnikly proti účastníkům našeho hnutí. Posíláme Vám jej mimo jiné i proto, že se nejedná o ojedinělé přehmaty. Podobně, a snad ještě tvrději, postupovaly v poslední době orgány ministerstva vnitra i roti dalším československým nezávislým společenským aktivitám. Žádáme Vás, abyste se v rámci své kompetence zasadil o nápravu situace. Za Demokratickou iniciativu Bohumil Doležal Vinohradská 6 Praha 2 Emanuel Mandler Nad lesním divadlem 1213 Praha 4

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
AutorLITOMISKÝ, Martin
ŠTENGL, Miroslav
MANDLER, Emanuel
ŠTINDL, Karel
Den7
Měsíc11
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojČas Demokratické iniciativy 1987–1990: sborník dokumentů. Praha: Nadace Demokratické iniciativy, 1993, 7. 11. 1988.