Exilová periodika

Acta

Čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury 1987–1989.

Rediguje Jan Vladislav za spolupráce Jiřího Gruši a Viléma Prečana.
Za anglickou verzi zodpovídá člen vědecké rady ČSDS John Keane.

Obsahové zaměření: studie, články a polemiky o nezávislé literatuře, o jejích dílech a tvůrcích; recenze a informace o knihách a časopisech bibliografické přehledy a soupisy samizdatových edicí; informace o činnosti  ČSDS a jeho sbírkách.

Vycházel v české a anglické verzi takto: 1987: čísla 1, 2, 3–4; 1988: v jednom sešitu čísla 5–8; 1989: v jednom svazku čísla 9–12  s podtitulem Horký leden 1989 v Československu. Svazek 1989 vyšel jako reedice v roce 1990 v Praze pod názvem Horký leden 1989 v Československu (164 s.) ve vydavatelství Novinář s použitím původní sazby.

Digitalizované periodikum na webu ČSDS.

Periodika na dalších serverech:

Archa

Křesťansky orientovanou revui vydával v letech 1958-1963 Kulturní referát (později Kulturní sekceČeskoslovenského uprchlického výboru v Mnichově. Měsíčník navazoval na stejnojmenný časopis, vydávaný v Olomouci v letech 1912-1948, a na mnichovský měsíčník Hlas exilu. Od roku 1960 nesl název Literární revue československého exilu.

Digitalizované periodikum na webu Scriptum.cz.

Čechoslovák v zahraničí

Kompletní vydání význačného exilového periodika, které v letech 1949–1968 vydávala agentura Free Czechoslovakia Information Service (FCI), v jejímž čele působil Josef Josten, roz. Stein (1913–1985).
Pro zobrazení periodika zvolte v položce původce: FCI, Londýn, Josef Josten.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Krtek

Dvě čísla exilového časopisu s podtitulem „alternativní levicově opoziční časopis“ vydal ve švédské Uppsale signatář Charty 77 a člen VONS Jaroslav Suk v roce 1984. Přinášel především informace o opozičních hnutích v sovětském bloku. Časopis svým obsahem i formou navázal na Informační materiály (Infomat), které v letech 1971-1982 vycházely v Západním Berlíně.

Digitalizované periodikum na webu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Listy

Kompletní vydání význačného exilového časopisu Listy, vydávaného v Římě Jiřím Pelikánem, z období let 1970–1989.
Pro zobrazení periodika zvolte v položce původce: Listy, Jiří Pelikán.

Digitalizované periodikum na webu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Skutečnost

Revue mladší generace poúnorových exilových intelektuálů orientovaná především na otázky politické, sociologické, ekonomické a kulturní vycházela v letech 1949–1953. Měsíčník začal vycházet jako cyklostyl 20. března 1949 v Ženevě, od dvojčísla 8/9 (listopad 1949) vycházel tiskem. Redakce se postupně stěhovala: podle údaje v záhlaví časopis řídila redakční rada v Ženevě (1949), Paříži a Ženevě (1950) a v Londýně a Mnichově (od 1951). 

Digitalizované periodikum na webu Scriptum.cz.

Studie 

Revue Křesťanské akademie vydávaní v Římě v letech 1958-1991. Do roku 1966 vycházel časopis rozmnožený nepravidelně na cyklostylu, od roku 1967 vycházel tiskem. Nejdříve se orientoval na filosofické úvahy a eseje a vědecké práce českých exulantů, ve druhé polovině 70. let se začíná důsledně věnovat aktuální politické situaci, zejména přináší dokumenty Charty 77 a sdělení VONS a odborné i publicistické texty autorů domácího samizdatu.

Digitalizované periodikum na webu Scriptum.cz.

Svědectví

Jeden z nejvýznamnějších exilových časopisů. Vycházel v letech 1956-90 s podtitulem Čtvrtletník pro politiku a kulturu. Do roku 1960 sídlila redakce v New Yorku, poté se přesunula do Paříže. V letech 1990-1992 vycházelo periodikum v Praze s podtitulem Svědectví pro ty, kdo chtějí vědět víc.

Digitalizované periodikum na webu Scriptum.cz.

Svobodná země

Politicky orientovaný časopis vycházející v letech 1951-1953 v Paříži.

Digitalizované periodikum na webu Scriptum.cz.

Zápisník

Politická revue vycházející v letech 1958-1962 v New Yorku. Vedle politických komentářů a analýz zaměřená i na literární témata.

Digitalizované periodikum na webu Scriptum.cz.