Československo ´88

Sborník příspěvků pro mezinárodní sympózium a dokumentů o jeho zmařeném a permanentním průběhu

samizdat | Praha | 1989
Stran 412 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Úvodem 1

I.

Blanka Císařovská: Vznik Československa a Rusko (s. 4)

Miloš Hájek: Dělnické internacionály a vznik Československé republiky (s. 11)

S. V. Junius: Česká obec sokolská a vznik Československé republiky (s. 16)

Václav Vrabec: Demokracie a socialismus (s. 21)

Yeshayahu A. Jelinek: Češi, Slováci a Židia: sedemdesiat rokov spolužitia·konfrontácii (s. 28)

Radko Břach: Edvard Beneš - ministr zahraničí  (s. 32)

Milan Hübl: “Bílá místa” okolo Mnichova 1938 (s. 54)

Josef Zvěřina: Několik pohledů na náboženský život v českých zemích v letech 1918-1988 (s. 59)

Miroslav Kusý: Slováci a československá státnost (s. 63)

Rudolf Zukal: Československá emigrace pohledem ekonoma (s. 69)

Josef Kalvoda: Pražské jaro 1968 (s. 76)

Luboš Kohout: Ke stavu a problémům historického bádáni a poznání o· roce 1968 v Československu  (s. 86)

Zdeněk Jičínský: Ideologie KS a demokratické tradice  (s. 94)

Jaroslav Kohout: Masarykovo Československo v odstupu 70 let. Idea a realita  (s. 105)

Milan Machovec: Výklad k punktacím prohlášeni Masarykovy společnosti k sedmdesátému výročí vzniku Československé republiky (s. 112)

Jan Křen: Rehabilitace 28. října, jaká je a jaká by měla být (s. 120)

Josef Domaňský: Poznámky k dějinné podmíněnosti a přínosu české otázky 20. století  (s. 125)

František Šamalík: Dějinné zdroje Československé humanitní demokracie (s. 130)

Jaroslav Mezník: Odpovědnost k dějinám, odpovědnost před dějinami (s. 137)

II.

Jose Císařovský: Několik poznámek k naší soudobé kulturní krizi (s. 142)

Milan Jungmann: Nad sektářskou koncepci české kultury (s. 150)

František Kautman: Tragika českého nacionalismu. Viktor Dyk  (s. 155)

Eva Kantůrková: Češství v „Pamětech“ Václava Černého (s. 172)

Erazim Kohák: 28. říjen - filosoficky vzato (s. 182)

Vojtěch Mencl: Česká zkušenost - jak přežít a nezakrnět (s. 191)

Jacques Rupnik: Intelektuálové a moc v Československu (s. 200)

Martin Palouš: Patočka versus Benda aneb paralelní polis po dvanácti letech  (s. 215)

Václav Benda: Duchovní obnova národa - východisko z krize?  (s. 230)

Radim Palouš: Československo a zlom věků (s. 247)

Ladislav Hejdánek: Poselství minulosti a přislib věcí přicházejících (s. 256)

Bohumír Janát: Duchovní prameny našich novodobých dějin (s. 267)

Pavel Tigrid: Svoboda jako čin (s. 274)

III.

Čestmír Císař: Československo v evropském dění 1988 (s. 280)

Erika Kadlecová: Nad výročími o náboženské svobodě  (s. 288)

Vilém Prečan: Poznámka o vztahu Čechů a Slováků (s. 294)

Adam Kovář: K některým záporům i kladům naší ekonomiky (s. 297)

Wlodzimierz Brus: Země východní Evropy od „Brežněvovy doktríny“ k novému Gorbačovovu kursu  (s. 305)

Jiří Dienstbier: Potřeba zahraniční politiky (s. 313)

Jaroslav Šabata: Československo v perspektivě demokratické a spojené Evropy (s. 319)

Helmut Lippelt, Elisabeth Weber: K návrhu „Evropského shromáždění za mír a demokracii“ (s. 326)

Jiří Pelikán: Problémy přechodu od totality k demokracii (s. 338)

Jaroslav Opat: Se skloněnou šijí? (s. 347)

Milan Šimečka: Československo 1988 - šance do konce století (s. 355)

IV.

Zvací dopis přípravného výboru účastníkům sympozia z května 1988 (s. 362)

Upřesněný zvací dopis ze září 1988 (s. 364)

Dokument Charty 77 č.45/88 o pořádáni sympozia (s. 365)

Prohlášení přípravného výboru ke konání sympozia (s. 366)

Dopis pana Geralda Naglera, ředitele IHFHR předsedovi vlády L. Strougalovi (s. 369)

Dopis L. Šilhánové a J. Urbana předsedovi vlády L. Štrougalovi  (s. 372)

Text výstrahy StB proti konání sympózia (s. 371)

Dopis předsedy přípravného výboru sympozia V. HavIa předsedovi vlády L. Štrougalovi (s. 372)

Zákaz konáni sympozia ONV v Praze 1 (s. 374)

Text-výstrahy zahraničním účastníkům sympozia (s. 376)

Zpráva o zahraničních účastnících sympózia (s. 377)

Protestní dopis zahraničních účastníků sympozia Miloši Jakešovi (s. 379)

Odvoláni předsedy přípravného výboru sympozia V. Havla proti zákazu sympozia (s. 380)

Sdělení VONS o represích proti sympoziu (s. 382)

Dokument Charty 77 o zásahu proti sympoziu  (s. 384)

Zpráva českého slova o paralelním sympóziu ve Vídni  (s. 388)

Gen. tajemník M. Jakeš na zasedání ÚV KSČ 389 o sympoziu  (s. 389)

Pierre Hassner: Otevření vůči uzavřenému Československu (s. 390)

Timothy Garton Ash: Jak se v Praze vyznamenali… (s. 395)

Redakční poznámky (s. 408)