Výběr z bibliografie sekundární literatury o Janu Vladislavovi

Píša, A. M.: Z mladé lyriky. Kulturní politika, r. 2, 1946-1947, č. 36.

-: Z mladé české lyriky. Kytice, r. 2, 1947. Morák, J.: Nedokončený obraz. My 47, č. 53.

Otradovicová, J.: Jan Vladislav. Lidová kultura, r. 2, 1946, č. 44. gf (Gustav Franek): Básnická úloha. Svobodné noviny, 16.1.1947. lk (Ludvík Kundera): Rub dokonalosti. Rovnost, 16.4.1947.

Píša, A. M.: Verše a poesie. Kytice, 2, 1947.

N.s. (Jaromír Nečas): Dar. Kolo, r. 11, 1946/47.

(František Gotz): Nejmladší lyrika. Národní osvobození, 6.6.1947.

Janů, J.: Lyrika sebespalování. Kulturní politika, r. 3, 1947/48, č. 53.

Kundera, L.: Vladislav nový i nový. List Sdružení moravských spiso­ vatelů, r. 2, 1947/48.

Pinkava, J.: Hořící člověk. Lidové noviny, 8.8.1948.

bs (B. Slavík): Dvě knihy básní. Lidová demokracie, 22.7.1948. Hájková, A.: Pohádky ze země draka. Komenský, r. 85, 1960/61, č. 2. Vavřík, Z.: Dětský glosář. Literární noviny, r. 11, 1962, č. 34.

Běhounek, V.: Příběhy ruských bohatýrů. Zlatý máj, r. 6, 1962, č. 12.

Heřman, Zd.: Kryštalizácia nových hodnot v českej poézii pre deti. Slo­ venské pohl'ady, r. 79, 1963, č. 6.

Kryštofek, O.: Sluníčko poskočilo ... Čs. loutkář, r. 13, 1963, č. 8/9. Česal, M.: Měšec s dvěma grošíky. Večerní Praha, 8.6.1963.

Preiss, P.: O umělcích italské renesance. Knižní kultura, r. 1, 1964, č. 11.

Kolár, Erik: Komedie za tři facky, krotčeji Pohádka z kufru neboli Jan Vladislav konečně pochopený. Čs. loutkář, r. 15, č. 3, březen 1965.

Česal, M.: Hradečtí na dobré cestě. Zlatý máj, r. 9, č. 4, duben 1965. Kožmín, Z.: Inteligentní popularizace. Plamen, r. 7, č. 1, leden 1965. Tafel, J.: Reportáž o renesanci. Zlatý máj, r. 9, č. 5, květen 1965.

.iur (J. Uher): Komedie ve Slováckém... Rovnost, 26.9.1967.

Triiger, Jos.: Mikropřehlídka v Uherském Hradišti. Divadelní noviny, r. 11, 1967-1968,č.24.

fu: (J. Šnobr): Jan Vladislav (slovníkové heslo). Zlatý máj, r. 13, č. 7, září 1969.

Chaloupka, O.: Jan Vladislav a Vladislav Stanovský, Kopa veselých havraních pohádek a pět tuctů říkadel k tomu. Zlatý máj, r. 16, č. 3, březen 1972.

-lam.- (Jarmila Majerová): Vysoká laťka (rec. kn. Popelka). Čs. loutkář, r. 25, č. 5, květen 1975.

J.K. (Jiří Kovtun): Jan Vladislav, Věty. Svědectví, r. 14, č. 56, Paříž.

Kautman, F.: Vladislavův Tajný čtenář. Rukopisná edice Kvart 1980; dále F. Kautman, Eseje o literatuře, rukopisná edice Kvart 1980; zkrá­ cená verze Půlročenka rkp. periodika Kritický sborník, r. 3, 1983. Úplná verze v této knize, s. 116-137.

Černý, D.: Medailón o autorovi. V knize J. Vladislav: Věty, 1962-1972, Munchen Print 1981.

J.K. (Jiří Kovtun): Jan Vladislav, Fragmenty. Svědectví, r. 17, č. 66, Paříž 1982

Kratochvil, A.: Návrat Jana Vladislava. Obrys, r. 2, č. 2, Mnichov 1982.

Prečan, V.: Tajný čtenář, tajný kritik, tajný vydavatel Jan Vladislav. V knize J. Vladislav: Malé morality, Mnichov, Arkýř 1984; dále v knize

V. Prečan: V kradeném čase, Praha - Brno, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakladatelství Doplněk 1994. V této knize str. 110-115.

Kosková, H.: Vědomí souvislostí. Reportér, r. 1, č. 4, 1984. Šimečka, M.: Tajný autor. Listy, r. 14, č. 5, Řím 1984.

Trinkewitz, K.: Malá splátka na dluh Janu Vladislavovi. Západ, r. 7, č. 4, 1985.

J.P. (Jan Procházka): Jan Vladislav, Malé morality. Svědectví, r. 19, č. 76, Paříž 1985.

Kautman, F.: Tajný čtenář v Paříži. Rukopisný Kritický sborník, 6, č. 3, 1986.

J.D.(Jaroslav Dresler): Poezie hutné prostoty. Národní politika, r. 18, č. 7/8 (203/204), Mnichov 1986.

Hokův, V.: Samomluvy Jana Vladislava. Nové obzory, č. 16/17, 1986. Kubešová, B.: Samomluvy. Reportér, r. 3, č. 6, 1986.

E..K.. (Petr Král): Jan Vladislav: Samomluvy. Svědectví, r. 20, č. 79, Paříž 1986.

J.D. (Jaroslav Dresler): Lear a Vladislav. Lidé, čtěte! Národní politika, r. 18, č. 12/208, Mnichov 1986.

Dresler, J.: Jan Vladislav - 65. Národní politika, r. 20, č. 1/221, Mni­ chov 1988.

J.D. (Jaroslav Dresler): Nové knihy. Národní politika, r. 20, č. 4/224, Mnichov 1988.

Kautman, F.: Čtvrtá a pátá Vladislavova čítanka. Rukopisný Kritický sborník, 9, č. 2, 1989.

Stašek, M.: Třikrát z nakladatelství Poezie mimo domov. Fórum, č. 19, 1990.

mh: Můj bratr Hamlet, r. 68. Rozhlas, č. 44, 1990. Kříž, J. P.: Tři kontury z Obrysu. Rok 1991, č. 1.

Novotný, Vl.: Abeceda zapovězených. Jan Vladislav. Lidové noviny, 8.7. 1991.

Pechar, J.: Neumlčený hlas. Literární noviny, č. 47, 1991.

Petříček, M.: Pařížský deník Jana Vladislava. Nové knihy, č. 45, 1991.

Petříček, M.: Dobře odtajněný básník. Jestli je peklo v nás, je v nás i ráj. Nové knihy, č. 50, 1991.

Lukeš, J.: Odpovědnost a paměť. Lidové noviny, 9.1.1992, č. 7, ph1. Ná­ rodní 9, č. 2.

Petříček, M.: Portréty a souvislosti. Eseje o moderních básnících. Nové knihy, č. 1, 1992.

Heřman, Z.: Řetězec. Tvar, r. 3, č. 8, 1992.

Pechar, J.: Portréty a autoportréty. Literární noviny, č. 8, 1992.

Rulf, J.: Lidská tvář století. Nad jednou knižní edicí, která skončila, sotva začala. Lidové noviny, 9.4.1992, příl. Národní 9, č. 15.

Král, P.: Poezie Jana Vladislava. Tvar, r. 3, č. 15, 1992.

Rulf, J.: Neznámý Jan Vladislav. Stavění hráze slov. Lidové noviny, 9.1.1992, příl. Národní 9, č. 2.

(rs): Dekameron Jana Vladislava. Recenze. Telegraf, 24.8.1992.

zh (Zdeněk Heřman): Svědectví esejů. Svobodné slovo, 15.9.1992. Soldán, L.: Dílo a jeho tvůrce. Lidová demokracie Brno, 2.6.1992. Harák, I.: Básník Jan Vladislav. Večerník, 7.7.1992.

Dilmar, R.: Pohádkový dekameron. Nové knihy, č. 35, 1992. Chenn, R.: Umění žít ve svobodě. Tvar, č. 46, 1992.

Rous, J.: S pohádkou večery beze strachu. Ilustrace knížky Jana Vla­ dislava. Prostor, 19.10.1992.

Heřman, Z.: Analytik i básník. Tvar, r. 3, č. 49, 1992.

Randák, T.: Sázky na jistotu. Sto padesát pohádek hledá čtenáře. Lido­ vé noviny, 17.12.1992, ph1. Národní 9, č. 51.

(zh): Svědectví esejů. Svobodné slovo, Brno, 6.10.1992.

Hulpach, V.: Deset večerů s pohádkou. Zlatý máj, r. 36, č. 6, 1992.

(k.on): Místo blahopřání. Jan Vladislav. Naše rodina, č. 2, 1993.

Kautman, F.: Samizdatovské vzpomínání. K sedmdesátým narozeni­ nám básníka Jana Vladislava. Práce, 19.1.1993.

Kautman, F.: Jan Vladislav. Vyvzdorovaný úděl básníka. Lidové novi­ ny, 14.1.1993, příl. Národní 9, č. 2 (v této knize na str. 138-141).

Suk, J.: Básník a esejista Jan Vladislav. Výročí měsíce. Nové knihy, č. 2, 1993.

Jakoubek, R.: Irské poudačky. Iniciály, r. 4, č. 31, 1993.

Pechar, J.: Každý den alespoň jednu řádku... (Návraty Jana Vladisla­ va.) Literární noviny, č. 12, 1993.

Trávníček, M.: Setkání s Janem Vladislavem. Lidová demokracie, Brno, 15.3.1993.

Pospíšil, I.: Keltské pohádky. Lidová demokracie, Brno, 31.3.1993.

Horelová, E.: Návrat domů... O jedné z nejkrásnějších knih roku. Uči­ telské noviny, r. 96, č. 20, 1993.

pj: Zlatá stuha 1992. Týdeník televize, č. 9, 1993.

Heřmanová, Z.: Scylla a Charybda tlumočení čínské klasické poezie. Tvar, r. 4, č. 29/30, 1993. 

Tesařík, B.: Jeden z prokletých. Severočeský regionální deník, 23.3. 1994.

Pelán, J.: Znovu prokletí básníci. Literární noviny, č. 27, 1994.

Vařejková, V.: Deset večerů s pohádkou. Komenský, r. 118, č. 5/6 (le­ den-únor) 1994.

Halas, J.: O tom zvedání kamene. Literární noviny, č. 19, 1995. Šajtar, D.: Poezie Jana Vladislava. Alternativa nova, r. 2, č. 1, 1995.

Červenková, A.: Krásné pohádky sladké Francie. Nové knihy, č. 42, 6.11.1996.