Projev přednesený na manifestaci ke Dni lidských práv

1988, 10. prosince, Praha. - Projev přednesený na manifestaci ke Dni lidských práv, Praha, Škroupovo náměstí v Praze1Text projevu byl otištěn v Alternativě č. 1, prosinec 1988, s. 10-11. Zpráva o tomto projevu a výtahu z něj přinesl Zpravodaj HOS č. 1, únor 1989, s. 4-5..

Spoluobčané, přátelé,

rád bych vás krátce pozdravil jménem Hnutí za občanskou svobodu. My všichni víme, že jedním ze základních lidských a občanských práv je právo starat se o záležitosti obce, projevovat zájem o věci společném vyjadřovat se ke všem otázkám společnosti.

Manifestem Demokracie pro všechny jsme se k tomuto právu přihlásili. Nic v tomto manifestu není dáno "na věčné časy": každá myšlenka v něm obsažená by měla být podnětem k diskusi a k dialogu.

Byla nám nepřímo položena otázka "oč nám jde". Odpověď může být stručná: jde nám pokud možno o bezkonfliktní přechod k otevřené demokratické společnosti, v níž právo občana svobodně "do toho mluvit" nebude garantováno jen některým, ale všem. Trváme na tom, že rozhodovat o nás bez nás už nelze.

Souhlasíme s názorem, že demokracie není anarchie. Jistě, demokracie je také odpovědnost za důsledky rozhodování. Ale demokracie znamená především občanskou a politickou rovnoprávnost. Nikomu nemůže být dáno uzurpovat si jednou provždy právo rozhodovat, řídit,  vládnout. Každé takové právo se musí podrobit prověrce způsobilosti a důvěry. Ti, kdo důvěru ztratili, musí ustoupit nové volbě.

Víme, že přestavba této společnosti je objektivní nutností. Každá společnost potřebuje pravidla společenského soužití, jež jsou odvozena ze základního zákona státu - z jeho ústavy. Demokratický stát, který chce být právním a sociálním státem , musí mít také demokratickou ústavu. Posoudit a schválit nové ústavy musí sami občané.  To je jeden z našich bezprostředních úkolů.

Hnutí za občanskou svobodu je společenstvím pro demokracii . dosáhnout jí lze však jen aktivní angažovanou činností občanů. K tomu my všichni potřebujeme získat sebevědomí svobodných lidí, zbavit se zbytečného strachu a obav, mít víc odvahy a udržet promluvit vždy, když to situace vyžaduje a vědět, že úsilí o sociálně spravedlivou společnost a udržení demokratických principů soužití je úkol trvalý.

K tomu přeji nám všem  hodně vytrvalosti. Děkuji za pozornost.

Zdroj:

ÚSD, Sb. HOS RB - xerografická kopie rukopisného textu R. Battěka, 3. s.

1.Text projevu byl otištěn v Alternativě č. 1, prosinec 1988, s. 10-11. Zpráva o tomto projevu a výtahu z něj přinesl Zpravodaj HOS č. 1, únor 1989, s. 4-5.

Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
AutorBATTĚK, Rudolf
Den10
Měsíc12
Rok1988
PředmětHnutí za občanskou svobodu
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojHnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Sborník dokumentů. Růžena Hlušičková a Blanka Císařovská (ed.), Praha: ÚSD AV ČR/Maxdorf 1994, s. 49–50