NĚKOLIK VĚT - výběr bibliografických záznamů

Sestavila Věra Břeňová

 • BENDOVÁ, Magdalena: Několik vět, které nelze zakázat. Praha : Středisko společných činností AV ČR, 2016.
 • BYSTROVO:VÁ – ŠVAGROVÁ, Marta: Nebylo jen Několik vět: 2. část vzpomínek Marty Bystrovové na život tehdejší šedé zóny  / bek. In: Květy jara – plody podzimu: sborník o médiích, hlavně však o těch, kdo je 17.11.1968 ještě vytvářeli, aby se tam směli vrátit až po 17.11.1989. Praha : Syndikát novinářů ČR – Klub novinářů Pražského jara 68, 2015. S. 259-261.
 • ČAPKA, František: Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 1992. 138 s.
 • DĚDEK, Honza: Milá holka, která začala zlobit [Hana Zagorová]. In: Reflex. Roč. 20, č. 26 (25.6.2009), s. 66-71.
 • DOKUMENTY doby, č. 1 / Václav Havel, kol. autorů Charty 77 a Občanského fóra [Jiří Křižan, Stanislav Devátý a Alexander Vondra]; red. M.  Kožešník. Praha : Svépomoc, 1990 [u jiného záznam  r. 1991].
 • DRDA, Adam: Petice – nešlo jen o Několik vět. In: Lidové noviny. Roč. 21, č. 267 (13.11.2008), s. 11.
 • KOMÁREK, Michal: Seriál Československo 1989. 3, Rocker [Pavel Škarýd] a soudkyně [Dana Maťátková]. In: Respekt. Roč. 20, č. 30 (20.7.2009), s. 24-25.
 • KOŠŤÁLEK, Zdeněk: Několik vět. In: Haló noviny. Příl. Sobotní haló, č. 5, s. 1.
 • KUČERA, Vladimír: Možná, že bychom měli zase něco podepsat. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 10, č. 146 (24.6.1999), s. 10.
 • LAUDA, Michal: Několik vět jsem podepsal dvakrát / Připr. Jiří Říha. In: Mělnický deník
 • MEZIHORÁK, František: Několik vět o tzv. normalizaci a o rehabilitaci na Univerzitě Palackého. In: Historická Olomouc. Sv. 11 (1998), s. 191-212.
 • MOTÝL, Ivan: Kdo zasel vítr. In: Týden. Roč. 16, č. 24 (15.6.2009), s. 42-46.
 • NAVARA, Luděk: Jak komunismus nepřežil Několik vět: před patnácti lety vznikla protirežimní petice, která spojila izolované disidenty se známými umělci. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 15, č. 144 (21.6.2004), s. A4.
 • NAVRÁTIL, Pavol: Bezmocnosť peticií a moc bezmocných. In: Slovenské listy. Roč. 7, č. 9 (1999), s. 6-7.
 • NĚKOLIK vět. In: Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 118-119.
 • NĚKOLIK vět: červen 1989. In: KAN 1968-2003: 35 let úsilí o polidšťování politiky. Praha: KAN, 2003. s. 40-41.
 • NIKRMAJER, Leoš: Odraz Palachiády a iniciativy Několik vět v místním tisku na Českokrumlovsku. In: Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií; Jihočeské muzeum, 2014. s. 68-81.
 • PATRIK, Miroslav: Demokracie skoro pro všechny. In: Literární noviny. Roč. 20, č. 29 (13.7.2009), s. 1.
 • POŘÍZKA, Dušan: V Prostějově byly postihy za Několik vět tvrdé a StB velmi aktivní, říká disident Dušan Pořízka / Připr. Michal Šverdík. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 26, č. 7 (9.1.2015). Příl. Olomoucký Dnes, s. B3.
 • PREČAN, Vilém: „…vás lidé berou jako hlavní svobodný, nezávislý sdělovací prostředek“. In: Svobodně! : Rádio Svobodná Evropa 1951-2011. Praha : Radioservis, 2011. S. 206-247. – Res. angl.
 • PŘÍHODA, Luboš: Petice Několik vět vyzývala k důkladným systémovým změnám. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 10, č. 242 (16.10.1999). Příl. Severovýchodní Čechy, s. 4.
 • RŮŽIČKA, Daniel: Jiskření uvnitř Československé televize. In: Květy jara – plody podzimu : sborník o médiích, hlavně však o těch, kdo je 17.11.1968 ještě vytvářeli, aby se tam směli vrátit až po 17.11.1989. Praha : Syndikát novinářů ČR – Klub novinářů Pražského jara 68, 2015. S. 262-263.
 • SUK, Jiří: Petice, kterou dějiny předběhly: před patnácti lety bylo v Československu zveřejněno a podepisováno Několik vět. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 15, č. 149 (26.6.2004). Příl. Kavárna, s. 1-2. šťa [ŠŤASTNÝ, Ondřej]: Dvacet let od premiéry slavné Jakešovy grotesky. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 20, č. 165 (17.7.2009), s. A1.
 • ŠŤASTNÝ, Ondřej: Jakešův „kůl v plotě“ slaví 20 let. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 20, č. 165 (17.7.2009), s. A3.
 • ŠŤASTNÝ, Ondřej – POKORNÝ, Jakub: Od Havla po milou holku Zagorovou. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 20, č. 145 (23.6.2009), s. A3.
 • ŠŤASTNÝ, Ondřej - POKORNÝ, Jakub: Slovy bořit režim?: tenkrát to šlo: Karel Steigerwald. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 20, č. 145 (23.6.2009), s. A8.
 • ŠVEHLA, Marek: Seriál Československo 1989. 1, Smutný ostrov. In: Respekt. Roč. 20, č. 28 (7.7.2009), s. 26-27.
 • TEXT petice Několik vět. In: Lidové noviny. Roč. 12, č. 144 (22.6.1999), s. 4.
 • 1989 : texty převzaty z Informačního servisu, Lidových novin, Rudého práva a Sportu / Sest. Petr Lukáš, Pavel Nádvorník. Praha : Radost, 1990.
 • URBAN, Jiří: Několik vět: posledních pět měsíců komunistické diktatury petiční optikou. In: Paměť a dějiny. Roč. 4, č. 1 (2010), s. 20-45, 140.
 • ZAHRADNÍČEK, Luboš – JANDL, Petr: Měl problémy: novinář podepsal „Několik vět“: seriál Luboše Zahradníčka, tentokrát z roku 1989 s novinářem Petrem Jandlem : ze zákulisí rozhovorů. In: Mladá fronta Dnes. Roč. 25, č. 4 (6.1.2014). Příl. Karlovarský Dnes, s. B4.
 • ZÍDEK, Petr: Námět, scénář a režie: Václav Havel. In: Lidové noviny. Roč. 22, č. 149 (27.6.2009). Příl. Orientace, s. 19-20.