Výběr monografií Vlasty Chramostové a biografií a vzpomínek na její působení

Výběr monografií Vlasty Chramostové

  • Byl to můj osud: na přeskáčku / Vlasta Chramostová. 4. vyd., v Academii 1. vyd.) Praha: Academia, 2018. 2 sv.  498 s. + 360 s., 28 nečísl. stran obr. příl., il., portréty, faksim. + 1 video. (Edice Paměť. Sv. 98-99)
  • Dobře tak, že je smrt na světě: výběr ze starých českých pohádek: Divadlo Kolowart, činohra Národního divadla, sezóna 1993-1994 / Vypravuje Vlasta Chramostová; vybrala Jelena Mašínová; prolog a epilog Pavel Kohout ; program připr. Johana Kudláčková. Praha: Národní divadlo, 1993. 48 s., fotogr.: il.
  • Jiří Pelikán/Jiří Vančura; další původci Vladimír Přikryl, Vlasta Chramostová. Praha : s.n., 2003. 79 s. (Edice Listy. Supplement)
  • Vlasta Chramostová/Vlasta Chramostová. Brno: Doplněk; Olomouc: Burian a Tichák, 1999. 359 s., il., portréty, faksim. (Edice osudů); 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk; Olomouc: Burian a Tichák; 2003. 359 s., fotogr.  (Edice osudů. Sv. 10); 3. opr. vyd. Brno: Doplněk; Olomouc: Burian a Tichák, 2011. 373 s.: il., portréty, faksim. (Edice osudů. Sv. 23)

Výběr biografií a vzpomínek na působení Vlasty Chramostové

  • Fotografie Aleše Formánka z představení Tři životy – Benefice Vlasty Chramostové / Aleš Formánek. Pardubice : s.n., 2008. 26 nečísl. stran : il.
  • Hommage a Vlasta Chramostová = Pocta Vlastě Chramostové. : Knihovna Libri prohibiti 10. listopadu 2016 – 19. ledna 2017. Praha : Libri prohibiti, 2016. 50 nečísl. stran: il., portréty, faksim. [Katalog výstavy.]
  • Hvězdy českého filmu. II/ 2/Karel Čáslavský, Václav Merhaut; il. Tomáš Řízek. 2. opr. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 63 s., il.
  • S firmou MICHR Licht ist sicher!: Vlasta Chramostová (nar. 17. 11. 1926), Stanislav Milota (nar. 9.3.1933) / Ed. Jan Lukeš a Ivana Lukešová. 1. vyd. Plzeň: Dominik Centrum, 2011. 148 s.: il., portréty + 1 video.
  • Tři životy: benefice Vlasty Chramostové: [česká premiéra 2. a 10. listopadu 2006 v Divadle Kolowrat] / Program připr. Jan Hančil. Praha: Národní divadlo, c2006. 162s.: il., portréty.
  • Vlasta Chramostová/Otakar Blanda. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963. 89 s., obr. příl. (Edice Proměny. Sv. 3)