Vlasta Chramostová a Libuše Šilhánová čs. vládě a komunistické straně: Prohlášení k 15. lednu

Byly jsme na Václavském náméstí a viděly jsme i slyšely, co dokázala vaše zbrojná síla udělat ze zamyšlené pietní vzpomínky nezávislých skupin na čin Jana Palacha. Mohlo zůstat jen u položení květin a několika vět. Vy jste však museli zcela nesmyslně popudit, šokovat a rozjitřit tisíce občanů svou ozbrojenou mocí. Lžete vy všichni, kteří tvrdíte, že šlo o skupiny nepřátelských živlů, a když do svých filmových zábérů vybíráte jen ty odstrašující a nevábné. Přišli tam ve velikém počtu odhodlaní kritičtí občané všech věků a profesí, přišly i rodiny s dětmi, aby si svou přítomností připomněli, co se stalo před dvaceti lety. Vy jste tu vzpomínku mohli nechat klidně proběhnout. Místo toho jste do těchto lidí pustili proudy vody, slzný plyn, auta a muže s obušky. Lhali jste řadu dní předtím, nechali jste mluvit jen ty oddané a zamlčeli jste zcela naše skutečné názory a postoje k Palachovu činu. A když jsme projevili upřímnou starost, aby se nestalo to, čím kdosi zcela neznámý vyhrožoval, přidali jste ošklivé pomluvy jako vždy. Lžete i teď, když jednou rukou v atmosféře úsměvů a gest podepisujete ve Vídní nový, nesporně významný dokument k lidským právům a druhou rukou se chystáte potlačit každý svobodomyslný projev, každý odlišný projev. Jestliže to budete dělal dál, jestliže tedy v Čechách a na Slovensku i nadále bude trvat nadvláda staromilců, byrokratů, neschopných kvalifikovaně řídit naše záležitosti, prosazovat naše oprávněné demokratické požadavky a naléhavé společenské potřeby, pak se i tak významný a nadějný vídeňský dokument stane v naší zemi jen cárem papíru. My ale chceme udělat vše, co je v našich silách, aby se jím nestal, a věříme, že se k našemu snažení přidají i další občané. Nechceme mít nad sebou takovou vládu a stranu. Chceme mít možnost navrhnout a vybrat si nové, osvícené představitele a zástupce, kteří opravdu uskuteční a zakotví naše nezbytné svobody ve smyslu helsinských dohod i té poslední, vídeňské. Svobodu projevu, shromažďování a sdružování především.

Toto prohlášení posíláme předsedovi federální vlády Ladislavu Adamcovi a generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Miloši Jakešovi. Rovněž je posíláme sdělovacím prostředkům. Možná, že by svá stanoviska k 15. lednu měli vyjádřit i další občané.

Vlasta Chramostová, Libuše Šilhánová

Pole

NázevHodnota
AutorCHRAMOSTOVÁ, Vlasta
ŠILHÁNOVÁ, Libuše
Den16
Měsíc1
Rok1989
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
ZdrojD17. Acta 9-12 1989, s. 77.