Jan Křen | Výběr ze sekundární literatury

 • MÍŠKOVÁ, Alena; URBAN, Jan. Bílých míst je stále dost, ale jsou jiná než před deseti lety. [rozhovor] In: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 6/1999, s. 35–36. ISSN 0418-5129.
 • RAKOVÁ, Svatava. Cena Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého za rok 2007 historickému atlasu Kladska. Svatava Raková. Bulletin Historického ústavu AV ČR 20, č. 1 (2008), s. 4-5 [Krakov, 13. 12. 2007]
 • ČČH představuje: [zahraniční práce prof.PhDr. Jana Křena, DrSc.]. In: Český časopis historický = The Czech Historical Review / Praha : Historický ústav AV ČR 92, č. 3, (1994,) s. 604.
 • PEŠEK, Jiří. Historie a politika: (Janu Křenovi k sedmdesátinám). Zpravodaj Historického klubu / 12, č. 1, (2001,) s. 108-110
 • BERÁNEK, Jiří. Jan Křen: Dvě století střední Evropy. In: Mezinárodní vztahy 1/2007.
 • Křen Jan, prof., PhDr., DrSc., narozen 22. srpna 1930, Praha: Československé a české dějiny, členem US od roku 1994 (zakládající člen). In: Učená společnost České republiky 1994-2004 / Praha : [Učená společnost České republiky], 2004 s. 151.
 • KURAL, Václav. Kus života s Křenem. Václav Kural. In: Occursus - Setkání - Begegnung : sborník ku poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena / Praha : Karolinum, 1996 s. 13-19.
 • PÁNEK, Jaroslav - VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky; Sdružení historiků České republiky (Historický klub); Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1.
 • METELEC, Matěj - RYCHETSKÝ, Lukáš. Historikem za každou cenu. S Janem Křenem o únoru 1948 a poúnorovém vývoji. A2, 4/2018.
 • PEŠEK, Jiří. Pětašedesátiny Jana Křena. Jiří Pešek. In: Zpravodaj Historického klubu Praha : Historický klub - Sdružení českých 7, č. 2, (1996,) s. 36-38.
 • Portréty vyznamenaných. In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. 1/1996, s. 4–6. ISSN 0862-7126.

Sborníky k vydané poctě Jana Křena

 • POUSTA, Zdeněk - SEIFTER, Pavel - PEŠEK, Jiří (edd.). Occursus – Setkání – Begegnung. Sborník ku poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena. Praha : Karolinum 1996, 220 s. ISBN 80-7184-227-3.
 • PEŠEK, Jiří - TŮMA, Oldřich (edd.). O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám. Ústí nad Labem: Albis International, 2001, 231 s. ISBN 80-86067-53-X.
 • KAISEROVÁ, Kristina - PEŠEK, Jiří (edd.). Viribus unitis – nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. Ústí nad Labem: Albis international, 2005, 278 s. ISBN 80-86971-03-1.