Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970–1989. Bibliografie

DRÁPALA, Milan (ed.) a kol.

Brno: Doplněk | 1993
Stran 227 | Vazba brož. | ISBN ISBN 80-85765-24-1

Obsah  | PDF

Obsah

PŘEDMLUVA

PREFACE

SEZNAM ZKRATEK

SOUPIS EXCERPOVANÝCH PERIODIK

SOUPIS EXCERPOVANÝCH SBORNIKŮ

I. ČÁST VŠEOBECNÁ

HISTORICKÁ REFLEXE (č. 1-17)

DĚJEPISECTVÍ (č. 18-107)

Celkově (č. 18-58)

Jednotlivci (č. 59-107)

POJETÍ DĚJIN (č. 108-303)

Filozofie dějin (č. 108-155)

Marxismus, socialismus a jejich kritika (č. 156-180) .

Diskuse k dokumentu Charty 77 č. 11/84

„Právo na dějiny" (č. 181-192)

JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI (č. 193-303)

Tomáš Garrigue Masaryk (č. 193-261)

Jan Patočka (č. 262-288)

Václav Havel (č. 289-294)

Ladislav Hejdánek (č. 295)

Milan Šimečka (č. 296-303)

K HISTORII SAMIZDATU

A NEZÁVISLÝCH INICIATIV (č. 304-331)

II. ČÁST SPECIÁLNÍ

PRÁCE VŠEOBECNÉ (č. 332-363)

OD NEJSTARŠÍCH DOB

DO POČÁTKU 19. STOLETÍ (č. 364-500)

DĚJINY 19. A 20. STOLETÍ (č. 501-1649)

Obecně (č. 501-540)

Politické dějiny (č. 541-1092)

Celkově (č. 541-578)

Nesocialistické politické strany a směry (č. 579-592)

Lidská a občanská práva (č. 593-629)

Komunistické hnutí (č. 630-688)

Demokratický Socialismus a reformní komunismus (č. 689-722)

Totalitní moc (č. 723-739)

I. světová válka, vznik ČSR a první republika (č. 740----774)

Od Mnichova 1938 k 15. březnu 1939 (č. 775-787)

Politik Andrej Hlinka (č. 788-791)

Slovensko v letech II. světové války (č. 792-820)

II. světová válka a Protektorát Čechy a Morava (č. 821-870)

Osvobození Československa 1945 (č. 871-879)

Konfrontace s komunistickou mocí

(politické procesy, dopisy z vězení) (č. 880----924)

Pražské jaro 1968 (č. 925-1030)

Oběť Jana Palacha (č. 1031-1041)

Charta 77 (č. 1042-1061)

Mezinárodní vztahy (č. 1062-1092)

Nacionalismus, národy a Evropa (č. 1093-1195)

Celkově (č. 1093-1173)

Češi a Němci (č. 1174-1195)

Církevní a náboženské dějiny (č. 1196-1322)

Dějiny židovství a antisemitismu (č. 1323-1349)

Hospodářské a sociální dějiny (č. 1350----1383)

Dějiny kultury, věd a umění (č. 1384-1647)

Celkově (č. 1384-1394)

Humanitní a společenské vědy (č. 1395-1422)

Umění (č. 1423-1647)

Celkově (č. 1423-1436)

Slovesné umění, divadlo, film (č. 1437-1620)

Výtvarné umění (č. 1621-1633)

Hudba (č. 1634-1647)

Ostatní (č. 1648-1649)

SOUPIS PRACÍ OFICIÁLNĚ PUBLIKOVANÝCH A RECENZOVANÝCH V SAMIZDATU

REJSTŘÍK PŮVODCŮ DĚL

SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH PSEUDONYMŮ

REJSTŘÍK PRACÍ BEZ UVEDENÉHO JMÉNA AUTORA

REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ