Obsah 1983/03


samizdat | 1983
Stran 142

Obsah  | PDF

Obsah

Z brevíře Mistra Lva: Březnová brázda

Czeslaw Milosz: Murti Bing (z knihy Zotročené myšlení)

Václav Černý: Románový svět Karla Pecky

Eda Kriseová: Co se stalo na horách

-ko-: Básník předbřeznový

S. K. Macháček: Drobnější básně

Petr Kabeš: Těžítka

Iva Kotrlá: Kostnické jiskry

Karel Pecka: Druhý tucet říkadel

Zdeněk Urbánek: Známá otázka z několika stran

Petr Kopta: Ukázky z Verlainovy Moudrosti

-hk-: Hellerův mýtus moderního člověka

Milan Jungman: O něčem jiném

Jan Trefulka: Pomsta provinilce

Milan Uhde: Řádky pro Ladislava Dvořáka

-jka-: A vyhoďte vlak do povětří

-mu-: Bílá nemoc 1983

-ko-: Pouť k milosrdným

-mě-: Stížnost na dobu

Ludvík Vaculík: Jaro je tady