Obsah 1984/04


samizdat | 1984
Stran 106

Obsah  | PDF

Obsah

Miroslav Červenka: Odjezdy

Věra Stiborová: Pudivítr

Věra Stiborová: Má sestra Andula 

Oldřich Kryštofek: Za oknem tma

Zdeněk Urbánek: Legionářské blues I

Karel Pecka: Pokušení

Eda Kriseová: Co se stalo v blázinci

Petr Kabeš: Těžítka

Milan Jungmann: Šotolova sarkastická metafora

ik: Poselství o kambodžské genocidě

fp:  Na okraj jedné divadelní události

Milan Šimečka:  Ubohost bezmocných

Ludvík Vaculík: Zpráva od Holého vrchu