Obsah 1985/04


samizdat | 1985
Stran 122

Obsah  | PDF

Obsah

Zbignev Herbert: Pan Cogito

Karel Kraus: Dopis Josefu Topolovi

Jan Čep: Tajemství našich setkání

Václav Havel: Anatomie jedné zdrženlivosti

Raiisa Maritainová: Radost

Jacques Maritain: Marc Chagall

Karel Pecka: Jak jsem viděl konec velké války

Zdeněk Urbánek: Večerní prodej

Eda Kriseová: Co se stalo v blázinci

Petr Kabeš: Těšítka

Milan Šimečka: Mnohá léta s Gorbačovem

Milan Jungman: Militantní dogmatismus v akci

Jan Trefulka: Rok 1985

Milan Uhde: Blyly staré časy nebo nebyly?

M. K.: Očitý svědek

M. Š.: Záhada bermudského trojúhelníku vyřešena

Sergej Machonin: O divadle

Odpovědi na anketu

KO: Více než třináct řádky o

Ludvík Vaculík: Jaro je tady

Ludvík Vaculík: Naše Evropa

Tento soubor textů připisují autoři Josefu Topolovi k jeho 50. narozeninám 1: 4. 1985