Obsah 1985/12


samizdat | 1985
Stran 126

Obsah  | PDF

Obsah

M Červenka: Z modlitby umlčovaného

P. Pithart: Mrtvá a živá voda

W. J. Smith: Knihy Jaroslava Seiferta

sm: O metru

F. Pavlíček: Konec patriarchátu v naší obci

F. Pavlíček: Lidský faktor

E. Kantůrková: Perverzní Mácha?

P. Kabeš: Těžítka

L. Procházková: Krádež na Kilimandžáru

E. Kriseová: Odpověď na anketu L. Procházkové

-krá-: Jen kompenzační hra?

J. Trefulka: Optimistická prognóza

M. Uhde: Autorské divadlo

K. Pecka: Dodatečná poznámka

S. Machonin: Projev nad rakví

mj: Za Oldřichem Kryštofkem

KO: Více než 13 řádky o...

I. Klíma: Kafkovská monografie

M. Jungman: Kunderovské paradoxy Ill

L. Vaculík: Příkopy dnes