Obsah 1987/04


samizdat | 1987
Stran 184

Obsah  | PDF

Obsah

Dopis spisovatelů předsedovi české vlády

Zbyněk Hejda: Verše

Milan Jungmann: V rytmu přestavby

Paul Johnson: Varování před bezcitnými přáteli lidstva

Eda Kriseová: Předjaří

Lenka Procházková: Velké prádlo

Josef Hiršal: První cesta na jih

Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka odpovídají Ludvíku Vaculíkovi

Karel Pecka: Věk cynismu

Milan Uhde: Světlo v Temnu

Hana Ponická: Lukavické zápisky

Miroslav Kusý: Prestavbári IV.

mš: Rozhovor v jedné pracovně

Josef Brock: Snění o Evropě

Jiří Dientsbier: Soukromý názor

Jan Trefulka: Past na kritika

Ulrich Greiner: Droga střízlivosti

JP: Vínek vzpomínek…

Iva Kotrlá: Z katalogu čtenářských záznamů

Ivan Klíma: Anglický Páral

Jiří Gruša: Jan Koblasa a jeho nezvaní poslové

-D-: Doba /X: Návod na použití dějin/

-D-: Den u vytržení

-T-: Tisk

Ludvík Vaculík: Veselé Velikonoce