Obsah 1987/12


samizdat | 1987
Stran 148

Obsah  | PDF

Obsah

Jiří Brabec: Mirginálie ke studii o Závišovi Kalandrovi

Zdeněk Urbánek: Censorship

Sylvie Richterová: Zaříkání bázně

Oriane Fellaciová: Golda Meirová

Iva Kotrlá: Velký říjen

Eda Kriseová: Zatáčka smrti

Ivan Klíma: Nepochopitelná volba

Sergej Machonin:  Agapurnis Fischer

Milan Uhde: Kulomety u nás na střechách nejsou

Milan Šimečka: Deník ze dnů první smlouvy o odzbrojení

Milan Jungmann:  Prozatér nezapadající do rámce

Převzato z katalogu Václav Boštík

Ludvík Vaculík: Počkejte doma

Příloha

J. Č.: Raději šeptem

Kolektiv autorů: Nahlas