Obsah 1989/02


samizdat | 1989
Stran 104

Obsah  | PDF

Obsah

Zbigniew Herbert: Elegie na odchod péra inkoustu lampy

Ludvik Vaculík: O výsledku cest (slavnostní řeč)

Lenka Procházková: O velikém cestovateli (pohádka)

Karel Pecka: Známka s motýlem

Karel Trinkewicz: Nesnesitelná lehkost proměn

Ondřej Vaculík: Brýle revolucionáře (poděkováni)

František Pavliček: Otevřený dopis herci Miloši Kopeckému

Ivan Hoffman: Vážený pán Havel ...

Zdeněk Urbánek: Dovoluji si nesouhlasit

Michail Šreider: Ivanovo 1937

Josef Císařovský: Několik poznámek k naší soudobé kulturní krizi

Jaroslav Opat: Se skleněnou šíjí?

Miroslav Červenka: Kolářův Křestný list (dokončení)

Dokumenty doby:

Nár. um. Jan Pilař: Velmi mne znepokojuje ... Doba, v níž jsme se octli (Rozhovor J. Jakovleva se Zd. Hořením)

Milan Šimečka: Příběh Republiky

Milan Jungmann: Poctivé vykročení

Iva Kotrlá: Z Katalogu čtenářských záznámů

Jana Přibíková: Krom té duše, jak ten člověk

Ivan Kadlečík: Jazýčky (besednica)