Milena Janišová | Bibliografie

Ediční a redakční práce

 • JANIŠOVÁ, Milena, ed. Demokratická revoluce: stav a výhledy světa - jaro 1989. Výběr dokumentů konference Americké demokratické nadace, Washington, 1.-2. května 1989. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1990. 123 s. ISBN 80-85270-00-5.
 • ROTHKIRCHEN, Livia et al., Osud Židů v Protektorátu 1939-1945. Sborník studií. (K vydání připravila Milena Janišová.) 1. vyd. Praha: Trizonia, 1991. 160 s. Studie - materiály - dokumenty; sv. 1. ISBN 80-900953-7-2.
 • GLAZAR, Richard, Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. (K vydání připravily Milena Janišová a Marie Jirásková.) 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 333 s. Svědectví o době a lidech; sv. 2. ISBN 80-85639-31-9.
 • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena –  KAPLAN, Karel (eds.), Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951. [Díl] 1, Církevní komise ÚV KSČ ("církevní šestka"): Duben 1949–březen 1950. Brno: Doplněk, 1994. 504 s. Edice dokumentů. ISBN 80-85270-29-3.
 • JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.), Katolická církev a pozemková reforma 1945 - 1948: dokumentace. Brno: Doplněk, 1995. 499 s. ISBN 80-85270-39-0.
 • PREČAN, Vilém – SUK, Jiří – JANIŠOVÁ, Milena (eds.), Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Sešit 3, Hlasy občanské společnosti 1987-1989. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 110 s. ISBN 80-85270-91-9.
 • PREČAN, Vilém – JANIŠOVÁ, Milena – ROESER, Matthias (eds.): Překračování hranic aneb Zprostředkovatel Bedřich Loewenstein: Jubilejní spis k 70. narozeninám evropského historika. Praha – Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Historický ústav AV ČR – Doplněk, 1999. 367 s. ISBN 80-7239-040-6.
 • PREČAN, Vilém – JANIŠOVÁ, Milena – VRBA, Tomáš (eds.), Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha 2008. 396 s. ISBN 978-80-904228-2-7.
 • JANIŠOVÁ, Milena – KŘEN, Jan (eds.), Křižovatky dvou životů: sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka. 1. vyd. Praha: Masarykova dělnická akademie, 2008. 162 s.
 • ROTHKIRCHEN, Livia et al., Osud Židů v Protektorátu 1939-1945. Sborník studií. (K vydání připravila Milena Janišová.) 1. vyd. Praha: Trizonia, 1991. 160 s. Studie - materiály - dokumenty; sv. 1. ISBN 80-900953-7-2.
 • GLAZAR, Richard, Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. (K vydání připravily Milena Janišová a Marie Jirásková.) 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 333 s. Svědectví o době a lidech; sv. 2. ISBN 80-85639-31-9.
 • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena –  KAPLAN, Karel (eds.), Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951. [Díl] 1, Církevní komise ÚV KSČ ("církevní šestka"): Duben 1949–březen 1950. Brno: Doplněk, 1994. 504 s. Edice dokumentů. ISBN 80-85270-29-3.
 • JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.), Katolická církev a pozemková reforma 1945 - 1948: dokumentace. Brno: Doplněk, 1995. 499 s. ISBN 80-85270-39-0.
 • PREČAN, Vilém – SUK, Jiří – JANIŠOVÁ, Milena (eds.), Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989 - předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky (Praha 14.-16. října 1999): studijní materiály. Sešit 3, Hlasy občanské společnosti 1987-1989. 1. vyd. Praha: Československé dokumentační středisko, 1999. 110 s. ISBN 80-85270-91-9.
 • PREČAN, Vilém – JANIŠOVÁ, Milena – ROESER, Matthias (eds.): Překračování hranic aneb Zprostředkovatel Bedřich Loewenstein: Jubilejní spis k 70. narozeninám evropského historika. Praha – Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Historický ústav AV ČR – Doplněk, 1999. 367 s. ISBN 80-7239-040-6.
 • PREČAN, Vilém, ed. – JANIŠOVÁ, Milena, ed. – VRBA, Tomáš, ed. Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha 2008. 396 s. ISBN 978-80-904228-2-7 .
 • JANIŠOVÁ, Milena – KŘEN, Jan (eds.), Křižovatky dvou životů: sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka. 1. vyd. Praha: Masarykova dělnická akademie, 2008. 162 s.

Články

 • JANIŠOVÁ, Milena, Francouzská zahraniční politika a Československo v období příprav Mnichova. In: Československý časopis historický. Praha: Historický ústav ČSAV, 1963, s. 573-593.
 • JANIŠOVÁ, Milena, Zpráva o Mezinárodním kolokviu k 25. výročí Mnichova. In: Československý časopis historický. Praha: Historický ústav ČSAV, 1964, s. 142-143.
 • JANIŠOVÁ, Milena – JECH, Karel, O životním příběhu českého historika. In: Stránkami soudobých dějin: sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1993, s. 7-28.